Excursie Noordwijkse Golfclub

Excursie Noordwijkse Golfclub

Van: Jelle van Dijk
woensdag 5 juli 2017
Op woensdagavond 5 juli verzamelden zich 14 liefhebbers bij de slagboom van de Noordwijkse Golfclub. Ondanks het gebrek aan regenval in het afgelopen voorjaar waren er toch heel wat planten te zien. Glad walstro en Geel walstro deden het zelfs opvallend goed. Hier en daar was ook een uitgebloeide Walstrobremraap te zien. Bij de schuilhut aan het eind van de 14e hole groeide veel Grote tijm en ook de zeldzame Kleine steentijm was in deze omgeving op diverse plekken te bewonderen.

Op het grote stuk ongerept duinterrein tussen de 12e en 17e hole zagen we Fakkelgras, Buntgras, Driedistel en Hazenpootje. Een bijzondere plek vormen de voormalige duinakkertjes langs de 10e hole. Deze veldjes zijn in een grijs verleden aangelegd door bewoners van het nabijgelegen Langeveld. Nu groeien hier soorten als Aardaker, Veldlathyrus, Borstelkrans en Gewone agrimonie. In de laagte aan het eind van de 10e hole waren helaas geen Rietorchissen te zien. In regenrijke jaren zijn hier wel een 150 orchissen geteld. Nu moesten we het doen met Ruw walstro, Watermunt en Duizendguldenkruid.

Hierna gingen we richting dennenbos. Langs het pad zagen we Bitterkruid met daarbij de Bitterkruidbremraap. In de schuilhut bij de 3e hole pauzeerden we. Onze gastvrouw namens de golfclub, Bernadien de Vries, verraste ons daar door uit haar grote (en zware!) rugzak koffie, thee en koeken aan te bieden. Een geste die zeer gewaardeerd werd.

De wandeling door het bos liet vervolgens soorten als Muursla, Bosaardbei,Mannetjesvaren en Koninginnekruid zien. Hierna liepen we door het open duin terug naar de ingang. Mede door het fraaie zomerweer kon iedereen terug zien op een geslaagde wandeling.     foto’s:Trudy de Ridder

Jelle