Excursie Noordelijk Deltagebied

Excursie Noordelijk Deltagebied

Van: Jelle van Dijk
do 28 dec.  2017

Gaan we wel of gaan we niet? Over het antwoord op die vraag was bij de 17 deelnemers weinig discussie, wellicht ingegeven door het feit dat het bij vertrek uit Noordwijk nog onbewolkt was. Bij Rotterdam aangekomen was al duidelijk dat het wel eens een mistig dagje zou kunnen worden. Helaas bleek dat vermoeden werkelijkheid te zijn. Bij het eerste verzamelpunt in Stellendam hadden de deelnemers zelfs moeite om elkaar te vinden. De waarnemingen bleven aanvankelijk beperkt tot wat eenden langs de waterkant en een Torenvalk op een paaltje langs de weg.

Via wat binnenwegen bereikten we de Koudenhoek, gelegen aan het Grevelingenmeer. Hier hoorden we aanvankelijk alleen Rotganzen, maar een plotselinge verbetering van het zicht bracht de Rotganzen ook zelf beeld. Deze mini-opklaring maakte het zelfs mogelijk ook een IJsvogel, rustend op een steenblok aan de waterkant, te observeren.

Aangekomen op de Brouwersdam was het zicht zelfs een paar honderd meter. We zagen  Middelste Zaagbekken en enkele Brilduikers. Aangekomen op de plek waar al dagen achtereen IJseenden worden gemeld, maakte de mist echter aan alle illusies een einde. Gelukkig waren de vogels langs de dijkvoet nog wel goed te zien zodat we soorten als Paarse Strandloper, Kanoet en Steenloper konden bijschrijven. Ook enkele Grijze Zeehonden staken hun snuit dichtbij de dijk boven water.

Het strandpaviljoen aan het zuideinde van de Brouwersdam bood warmte, koffie en erwtensoep, hoewel daar wel een stevige financiële vergoeding tegenover stond. Vanwege de mist reden we hierna rechtstreeks naar de Inlaagweg aan de zuidkust van Schouwen. Hoewel we maar zo’n 100m zicht hadden noteerden we toch een hele rij soorten zoals Kleine Zilverreiger, Zwarte Ruiter, Kluut, Wulp, Bonte Strandloper, Tureluur en Rosse Grutto.

Een ommetje via de Brasweg en de Zandweg bracht ons Lepelaar, Dodaars en Witgat.

Hierna zetten we koers naar de Grevelingendam waar we nog net Krakeend, Kuifeend en Wilde Eend langs de kant konden onderscheiden. De laatste stop was bij het haventje van Battenoord waar we het vooral moesten doen met de geluiden van Wulpen en Rotganzen. Enkele doorzetters lukte het toch nog wat roze schimmen, behorende bij Flamingo’s, in de mist te ontwaren. Als bewijsstuk werd een roze veertje verzameld.

Zonder verdere tussenstops werd daarna koers gezet naar Noordwijk waar we om 17.00u arriveerden. De soortenlijst vermeldde toch nog het verrassende aantal van 62 soorten.

Jelle

fotoserie: George Hageman