Excursie Noordelijk Deltagebied

delta-excursie bij Stompe Toren foto: Jelle van Dijk

Van: Jelle van Dijk
29 december 2022

Ondanks harde wind en buien waagden 21 liefhebbers het toch om mee te gaan naar Zeeland. De eerste etappe bracht ons naar de buitenhaven van Stellendam. In de haven zwommen Meerkoeten, Krakeenden, 4 Middelste Zaagbekken, enkele Futen en een Dodaars. Vanwege de harde wind was het nauwelijks mogelijk om vanaf de dijk met een telescoop het strand van de Kwade Hoek af te zoeken. Daar liepen in ieder geval Scholeksters en Tureluurs.
Via het dorpje Havenhoofd bereikten we de graslanden langs de Romeinseweg bij Goedereede. Hier weinig ganzen, maar wel goed te zien in kleine aantallen waren Grauwe Gans, Kolgans, Brandgans, Rotgans en Grote Canadese Gans. Daarbij liepen ook tientallen Wulpen en een groep Holenduiven. Op weg naar Ouddorp werd enthousiast gereageerd bij het zien van een Fazant, een soort die bij Noordwijk zeldzaam is geworden.
Aan de noordrand van Ouddorp stopten we bij een grasveldje waar 2 Koereigers druk aan het foerageren waren. Dit tweetal is hier sinds 24 december al door veel vogelaars bezocht.
De tocht ging verder via de zeekant van de Brouwersdam. Het aantal vogels dat we in het water langs de dam zagen was minimaal, slechts enkele Futen, een verre Kuifduiker en een Alk kregen we te zien. Wel lieten de steltlopers langs de dam zich goed bekijken: Scholekster, Steenloper, Paarse Strandloper, Kanoet, Wulp en Drieteenstrandloper.
Onze poging om bij Renesse de Grijze Wouw te zien, mislukte helaas. Sinds 6 december hebben honderden vogelaars deze zeldzame Zuid-Europese soort hier kunnen bewonderen, maar bij ons bezoek was de vogel onvindbaar. Op www.waarneming.nl was later op de dag te lezen dat de Grijze Wouw tegen kwart voor drie was teruggevonden en dat op 28 december niemand deze vogel had gezien vanwege een jachtpartij in dit gebied.
De teleurstelling was even later verdwenen toen we bij de Stompe Toren 3 Grote Sterns boven de Oosterschelde zagen foerageren. Normaal overwinteren Grote Sterns veel zuidelijker, maar vooral uit Zeeland zijn ook winterwaarnemingen bekend. Verder zagen we in de inlagen veel Brandganzen, een Lepelaar en enkele Wulpen.
Het volgende gebied dat werd bezocht was de Prunjepolder met de aangrenzende inlagen. Hier waren vrijwel geen ganzen aanwezig, maar wel tientallen Kluten, duizenden Goudplevieren en honderden Kieviten. In een van de inlagen zagen we 2 Zwarte Zwanen, 4 Kleine Zilverreigers en 17 Lepelaars. Verder veel Kuifeenden, Smienten, Wintertalingen en enkele Slobeenden.
Via de Tellersweg, de Lokkersweg en de Stapelsweg kwamen we in de buurt van Zonnemaire. Terwijl de regen serieuze vormen aannam, werden we verrast door een prachtige groep zwanen bestaande uit 11 Wilde en 26 Kleine Zwanen, op korte afstand van de weg. Deze soorten komen steeds minder naar ons land omdat ze verder noordwaarts gaan overwinteren vanwege de opwarming. Bij de zwanen waren tientallen Toendrarietganzen en Grauwe Ganzen te zien.
Toen we een kwartier later bij het Dijkwater waren, was het gelukkig weer droog. In de plas lag een groep van ruim 200 Wilde Eenden. Verder hier enkele Futen, een Geoorde Fuut, een paartje Tafeleenden en tientallen Kuifeenden. Op enige afstand konden we ook een Buizerd en een Blauwe Kiekendief zien jagen. Verrassend was de Zwartkopmeeuw in tweede winterkleed, die pal over onze hoofden passeerde.
De excursie ging verder langs de Grevelingendam met Rotganzen, Rosse Grutto’s en enkele Zilverplevieren. In Restaurant Grevelingen werd de excursie besloten met het nuttigen van allerlei consumpties. Voordat richting Noordwijk werd gereden, zagen velen nog even de 3 Geoorde Futen achter het restaurant. Tussen vijf uur en half zes was iedereen weer terug in Noordwijk. Ondanks de matige weersomstandigheden konden we terugzien op een geslaagde excursie.
Groet, Jelle        fotoserie: George Hageman, Jos Zonneveld en Wilfried Niessen