Excursie Noord-Holland

Excursie Noord-Holland

Van: Jelle van Dijk
zaterdag 6 juli 2019

Het experiment om eens op zaterdagmiddag op stap te gaan, verleidde 17 leden er toe dat te proberen. We vertrokken om 13.00u onder zomerse omstandigheden vanaf de Duinwetering, maar voordat Alkmaar was bereikt kletste de regen al tegen de autoruiten. Ondanks de opvallende droogte van dit voorjaar, werd het voor onze vereniging de vierde excursie van dit jaar waarbij de regenval nadrukkelijk een negatieve bijdrage leverde.

In het eerste deel stonden de vogels centraal. In De Putten, een grote plas aan de landzijde van de Hondsbossche Zeewering, heeft Rijkswaterstaat enkele jaren terug eilandjes aangelegd als compensatie voor het verdwijnen van een bijzonder kustmilieu: de ‘rotskust’ van de Hondsbossche Zeewering. In het kader van de kustversterking is namelijk een brede duinstrook aan de zeezijde van de vroegere zeewering opgespoten. Deze eilandjes vielen erg in de smaak bij Visdieven en Grote Sterns. Binnen enkele jaren kwamen enkele duizenden sterns hier tot broeden. Vanaf de parkeerplaatsen zagen we veel niet- of netvliegvlugge jonge sterns die gevoerd werden door de oudervogels die in de woelige Noordzee een visje hadden bemachtigd. Bijzonder waren de twee paartjes Dwergsterns met jongen. Deze soort broedt vrijwel uitsluitend op schelpenstrandjes waar geen publiek komt zoals eilandjes in de Waddenzee en het Deltagebied. Ook het vermelden waard was de ‘veelpotige Kluut’. Bij regenval komen de jonge kluutjes schuilen onder de moedervogel, waardoor het lijkt alsof die Kluut veel meer dan twee poten heeft. Dit verschijnsel werd ruim 100 jaar geleden al door Jac. P. Thijsse beschreven.

Ten noorden van De Putten stapten we over de oude dijk om een blik te werpen op de nieuwe Hondsbossche Duinen. Aan de zeezijde van de oude dijk groeien nu bijzondere planten als Zeekool en Zeevenkel. In een nieuw gevormde duinplas zagen we enkele Steenlopers en Tureluurs.

Hierna ging de tocht verder naar de ingang van het Zwanenwater bij Callantsoog. Tijdens de wandeling naar de vogelhut was het warempel droog. Langs het pad stonden opvallend veel orchideeën: Moeraswespenorchis, Welriekende nachtorchis en Rietorchis. Verder zagen we hier soorten die we uit de Noordwijkse duinen niet kennen zoals Dopheide, Kraaiheide, Moerasvaren en Moeraskartelblad. Een blik vanuit de bijzondere vogelhut over de noordelijke plas toonde ons een flinke kolonie Aalscholvers, alsmede enkele Tureluurs, Grauwe Ganzen, Tafeleenden en Kuifeenden. Op de terugweg liet een Rietgors zich nog even zien.

Tegen half zes was iedereen weer terug op de parkeerplaats van het Zwanenwater. Ondanks de regen vond iedereen de kennismaking met de bezochte natuurgebieden zeer de moeite waard.
Jelle
foto’s: George Hageman

foto’s: Wil Heemskerk

foto’s: Jos Zonneveld