Excursie Noord Holland 09-07-2022

Excursie Noord Holland 09-07-2022

Van: Gab de Croock
zondag 10 juli 2022
 
Afgelopen zaterdag stond de excursie naar Noord Holland op de agenda.

Met een groep van 12 personen vertrokken we naar De Putten, een grote plas bij de Hondsbossche Zeewering. Normaliter bevind zich hier een kolonie Grote Sterns. Bij deze plas aangekomen bleek er echter niet één Grote Stern aanwezig te zijn.

Onder de Grote Sterns is er dit jaar een grote sterfte, vermoedelijk door de vogelgriep. Evenals in de kolonie op Texel kwamen er hier nagenoeg geen jonge vogels tot wasdom en was de kolonie al geheel verlaten. Enkele kadavers werden nog wel op de kunstmatig aangelegde eilandjes aangetroffen.

Gelukkig waren er nog wel enkele Dwergsterns met jongen aanwezig. Daarnaast liepen er meerdere Kluten met jongen. Overige vogels die hier waargenomen werden zijn, Visdief, Kleine Plevier, Tureluur, enkele Bergeenden en Grauwe Ganzen.

Vervolgens zijn we de oude zeedijk overgelopen naar de nieuwe duinenrij aan de zeekant. Bij het nieuwe duinplasje liepen meerdere Gele en Witte Kwikstaarten. Een enkele Rietgors werd nog gehoord en gezien.

Voor de plantenliefhebbers stonden hier enkele grote pollen Zeekool.

Hierna zijn we doorgereden naar het Zwanenwater bij Callantsoog. In de aanwezige rietvelden werden nog meerdere Rietzangers gehoord en gezien, Graspiepers waren nog redelijk aan het zingen. Een Kiekendief (vermoedelijk mannetje Bruine) dook een rietkraag in en liet zich niet meer zien. Ook voor plantenliefhebbers staat dit gebied bekend voor de veel voorkomende Welriekende nachtorchis, Moeraswespenorchis en Rietorchis, deze werden ook volop bloeiend aangetroffen. Daarnaast nog mooie stukken met Dop- en Kraaiheide.
Op de vogelplas werd buiten een aantal Tafeleenden en enkele Grote Zilverreigers weinig bijzonders gezien.
Ondanks de voorspellingen voor een bewolkte dag hebben we toch grotendeels onder een heerlijk zonnetje doorgebracht. Weer een excursie die de moeite waard was.
groet, Gab

foto’s: George Hageman en Jos Zonneveld