Excursie Nieuwe Driemanspolder

Excursie Nieuwe Driemanspolder
gruttos-pijlstaart-Nieuwe-driemanspolder-25-02-24

Van: Jos Zonneveld
maandag: 26 febr. 2024

Excursie Nieuwe Driemanspolder 25-02-2024

Na de afgelasting van vorige week zondag, waarbij het de hele dag zou regenen, vandaag zondag 25-02-24 een  nieuwe poging ondernomen.
Vroeg in de ochtend zou er nog een bui kunnen vallen maar verder zou het droog zijn en zelfs de zon nog tevoorschijn kunnen komen, en inderdaad, bij vertrek om 8 uur regende het nog wat, maar aangekomen bij de nieuwe Driemanspolder bij Zoetermeer was het droog en bleef het droog.
Het begon gelijk leuk met een koppel Patrijzen, tegenwoordig een redelijke zeldzaamheid. Meer aan de zuidkant  zagen we o.a Kleine Zilverreiger, Pijlstaart , Wintertaling, Rosse Stekelstaart, één man met twee dames, Canadese Gans, Tafeleend, Slobeend, Kuifeend en Aalscholver.
Verder gelopen langs deze plas, wederom 2 Patrijzen, deze lieten zich wel even goed zien, daar ook een torenvalk, op de grote plas al een honderdtal Grutto’s, die ook door een Sperwer even lucht in gingen en een mooie luchtshow voor ons organiseerden. Op het plasje rechts van ons was een Kleine Zilverreiger druk bezig zijn maaltje bij elkaar te zoeken. Best een druk beestje, heel anders dan zijn grote broer. Door de foto’s konden we de mooie gele “voeten” van deze fraaie reiger mooi laten zien
Van deze kant konden we de Grutto’s wat beter bekijken, ook hier wat Pijlstaarten, Slobeenden rustend en Fuut.
De meest gefotografeerde Torenvalk deed zijn naam eer aan en rustig op een bord rustend konden we deze mooi op de plaat zetten, een mooie man dit keer!
Tijdens de koffie konden we genieten van de vele Smienten die ook een paar maal met zijn allen de lucht ingingen.
Bij het kijkscherm waren vooral Aalscholvers die acte de présence gaven, sommigen al in een mooi bruidskleed, met die grijswitte kop.
We deden aardig ons best om zoals regelmatig gemeld werd, de Kuifduiker en de Geoorde Fuut te vinden. Na vele verwoede pogingen zag Hanneke dan toch de Kuifduiker en de Geoorde Fuut, zelfs een keer in een beeld, wel te verstaan van de telescoop, helaas best ver weg voor de verrekijker, maar iedereen kon ze toch even zien.

Een mooie excursie met in totaal 60 soorten , netjes bijgehouden door Nika en Hugo, dank daarvoor
De soorten waren:
Aalscholver, Bergeend, Blauwe Reiger, Brilduiker, Buizerd, Cetti Zanger, Ekster, Fuut, Geoorde Fuut, Graspieper, Grauwe Gans, Grote Canadese Gans, Grote Gele Kwikstaart, Grote Zaagbek, Grote Zilverreiger, Grutto, Heggemus, Holenduif, Houtduif, Kievit , Kleine Mantelmeeuw, Kleine Zilverreiger , Kluut, Knobbelzwaan, Kokmeeuw, Kolgans, Krakeend, Kuifduiker, Kuifeend, Lepelaar, Meerkoet, Nijlgans, Patrijs, Pijlstaart, Rietgors, Roodborst, Roodborsttapuit, Rosse Stekstaart, Scholekster, Slobeend , Smient, Sperwer, Spreeuw, Stormmeeuw, Tafeleend , Tjiftjaf, Torenvalk, Tureluur, Veldleeuwerik, Vink, Waterhoen, Waterpieper, Watersnip, Wilde Eend, Winterkoning, Wintertaling, Zanglijster, Zilvermeeuw, Zwarte Kraai en Zwartkopmeeuw.

Groet, Jos        fotoserie: Jos Zonneveld en George Hageman