excursie naar het Koningshof

excursie naar het Koningshof

Van: F.P. Scheenstra
zondag 14 april 2018

Op zaterdagmorgen met 16 mensen naar het Koningshof: een mooi gevarieerd landgoed en duingebied van Natuurmonumenten. Het is onderdeel van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland en ligt bij Overveen. Voordat het Landhuis hier gebouwd kon worden moest eerst, eind 19e eeuw, het stuiven gestopt worden door aanplant van o.a. Corsicaanse dennen. Hierdoor zijn er in dit landgoed kort bij elkaar verschillende landschapstypen aanwezig die we met deze wandeling doorkruisten: parkbos, dennenbos (deels weggekapt en vervangen door loofbomen) met open plekken en duin met wat bosjes en struiken.

Rondom het uit rode steen opgetrokken landhuis zijn veel stinzenplanten te vinden: Stengelloze en Slanke sleutelbloem (Primula), Trompetnarcis en Wilde narcis, Vingerhelmbloem en het zeldzame Armbloemig look (gewone variëteit). Verderop op een open plek in het dennenbos zeer zeldzaam en vrijwel nergens anders voorkomend: Kleine ereprijs en Trosglidkruid, maar beide nog niet in bloei.

Koffie op de Appelberg met geel bloeiende Mahonie en aan de voet hiervan het Zandviooltje en het kleine bloemetje van het Kandelaartje uit de Steenbreekfamilie. Onderweg genoten we van het luide gezang van de verschillende bosvogels: Winterkoning, Zanglijster, Boomklever, Roodborst, Koolmees. Verder werden de Zwarte mees, Glanskop en Fitis gehoord en zagen we prachtig gekleurde Goudvinken.

In het loofbos, met vele Beuken en een roffelende Grote bonte specht, stond het Rood peperboompje in bloei wat verder alleen in Zuid-Limburg groeit. Aan het einde van de wandeling waren bij het Koetshuis verschillende plekken met bloeiende Bosanemoon en verderop de fraaie en minder voorkomende Gele anemoon. Weer bij de parkeerplaats aangekomen zagen we Stinkend nieskruid (Helleborus) in bloei en verschillende struiken, met frisgroene jonge bladeren, zoals de Kruisbes. Al met al een heerlijke wandeling door dit prachtige duingebied.

Frank-Peter

Foto’s: Jelle van Dijk en Jos Zonneveld