Excursie naar Durgerdam/Waterland

Excursie naar Durgerdam/Waterland

Zondag 24 april  2016

Excursie naar Durgerdam/Waterland met de cursisten van de Vogelzangcursus

Om 6.00 uur vertrokken we uit Noordwijk. Het was 5 graden en droog. Bij deze excursie gingen we kijken en luisteren naar riet- en weidevogels.De eerste stop was bij de grote parkeerplaats voorbij Durgerdam.Daar zaten in de plas bij het kijkscherm een flink aantal Kluten en een groep Kemphaantjes waaronder een satelliet mannetje met witte kraag en kop. Verder baltsende en roepende Grutto’s, Tureluurs , Scholeksters en Kieviten. Er liepen al kleine Kievit- pulletjes rond die af en toe moesten opwarmen onder moeders warme vleugels. Verder Winterkoning en Witte kwikstaart.Daarna gingen we over de dijk naar de IJdoornpolder waar in de brede rietkaag heel veel Rietzangers actief waren en die zich ook goed lieten zien. Ook de Snor liet zich goed horen. Later kwam ook de Rietgors tevoorschijn,  maar het Baardmannetje en de Blauwborst hielden zich op een enkele roep na stil.
Bij het kijkpunt aan het eind van het pad zagen we in de plas Lepelaars met takken sjouwen. Verder ook daar Kemphaantjes, Krakeend, Wintertaling, Bergeend, Tureluurs en een grote groep Grutto’s .
In de weilanden verblijven nog steeds veel Brandganzen en Grauwe ganzen.
Op de terugweg stonden we net op de dijk toen er een zwarte wolk aankwam en binnen niet afzienbare tijd barste de bui los.
We besloten naar het restaurantje op camping de Badhoeve even verderop te gaan.
Die zou vanaf 8.00 uur open zijn, dus was het een mooie gelegenheid voor een sanitaire stop en een opwarmertje.
Het werd droog; lekker opgewarmd  gingen we terug de dijk op voor een blik op de landtong die daar in het water is aangelegd.
Daar waren Futen aan het baltsen, zagen we verderop een grote kolonie Kokmeeuwen en een flink aantal Zwartkop meeuwen. Die schijnen hier al in een flink aantal te broeden. Een aantal jaren geleden was deze meeuw nog een schaarse verschijning bij ons.
Prachtige vogels met die fluweelzwarte koppen, die soms mooi afstekend  boven het groen uitstaken. Ook een aantal mannetjes Krooneend probeerden met hun mooie geelbruine koppen een vrouwtje te versieren. Op de paaltjes zaten een paar visdiefjes en op de landtong veel Aalscholvers.
Een Grote Zilverreiger en een Lepelaar vlogen voorbij en!! onze eerste Gierzwaluwen en Huiszwaluw.
Wederom kwam er een inktzwarte lucht aan en daar viel zowaar hagel uit, dus wij weer snel de auto’s in.
Al toerend langs de dijk zijn we in het plaatsje Uitdam de polders ingegaan waar veel weidevogels actief waren.
Toen we nog een keer stopten om bij een weiland te kijken waar stokjes bij de nesten waren geplaatst
(een beschermings maatregel) vloog er een Slechtvalk over ons heen en zagen we nog twee Bruine Kiekendieven.
Daarna zijn we via Zuiderwoude en Broek in Waterland naar huis teruggereden.

Ondanks de winterse temperatuur en een paar buitjes hebben we een leuke excursie gehad en veel gezien. Waterland is een prachtig gebied voor weidevogels en rietvogels. Het is vanaf Noordwijk maar 45 min. rijden en zeker de moeite waard om nog eens terug te gaan.
Zeker als de Weidevogels,  Kokmeeuwen en Zwartkopmeeuwen jongen hebben.

Dineke Kistemaker

foto’s: Jos Zonneveld         foto’s vliegende Zwartkopmeeuw: Petra Sonius

fotoserie2: Wil Heemskerk