Excursie naar de pier van IJmuiden

Excursie naar de pier van IJmuiden

Van: Jos Zonneveld
maandag 24-10-2021

Gisteren eindelijk eens goed weer gehad bij de excursie naar de pier van IJmuiden, dit na enkele jaren van afgelasting vanwege weersomstandigheden!
20 mensen waren blij na al die beperkingen vanwege het coronavirus, weer eens met elkaar te kunnen vogelen.
Iedereen was er wel weer eens aan toe.
Half 9 zouden we elkaar ontmoeten bij de parkeerplaats bij de zuidpier, stipt op tijd konden we beginnen met de wandeling, naar en op de pier. Met ook wat nieuwe gezichten,  die door de cursussen dan Dineke enthousiast gemaakt zijn!
We begonnen al goed met enkele zeekoeten , oeverpieper, vrouw middelste zaagbek, en een zeehond.
Ook vlogen een redelijk grote groepen met spreeuwen langs en over de pier.
Steenlopers lieten zich goed bekijken, deze waren in aardige aantallen aanwezig.
Ook een leuk groepje met drieteenstrandlopers waren op de basaltblokken aan het foerageren.
Een leuke waarneming was de kuifaalscholver, die aan de binnenkant aan het rusten was, we moesten wel wat toeren uithalen om hem goed te kunnen zien en fotograferen, maar dat was het waard. Een mooie soort.
Ook wel bijzonder was een mooie groep kleine rietganzen die vergezeld met enkele aalscholvers voorbij trokken.
Verder in de vlucht ook gezien enkele rotganzen, vele groepjes met veldleeuweriken, volgens de kenners tenminste, redelijk op afstand, dus lastig te determineren.
Er werden ook nog grote zee-eenden gezien, wat paarse strandlopers.
Opvallend was dat er geen Jan van Genten gezien zijn, of duikers, behoudens een enkele fuut, die bewaren we dan maar voor de volgende keer.
In de haven werden nog een paar dodaarsjes gezien en gehoord.
Al met al toch een geslaagde excursie denk ik, zeker door het weer.
 
Groet jos

foto’s: Jos Zonneveld, Gab de Croock en George Hageman(GH)