excursie naar de Groene Jonker

excursie naar de Groene Jonker

Van: Jos Zonneveld (joszonneveld@xs4all.nl)
Verzonden: zaterdag 28 mei 2016

Hallo allemaal,

Vanmorgen de excursie naar de Groene Jonker gehad, onder uitstekende omstandigheden, zon, weinig of geen wind. Dat moest wel een mooie dag worden, welnu dat werd het dan ook. Al gelijk bij de entree werden we verrast door een Blauwborst, die zich op een paar meter van ons af liet bekijken. Een jong in het hoge gras deed vaders in de buurt blijven, en kon een ieder tot volle vreugde het mooie vogeltje bekijken, daar was geen verrekijker of telescoop voor nodig. Nog ontzettend veel vogels lieten hun zang horen, zodat we weer de kennis van de rietvogels bij konden spijkeren. Blauwborst, Snor, Rietgors, Rietzanger, Bosrietzanger, Kleine Karekiet, we dachten nog even het hoempen van een Roerdomp te horen.
Verder op de plas telden we een achttal Zomertalingen , en natuurlijk Tafeleend, Kuifeend, Canadese Gans, Grauwe Gans , Visdief, ook een tiental Zwarte Sterns, Rosse Stekelstaart en Bontbek Plevieren, we zijn nog in discussie geweest over het al dan niet een Krombekstrandloper, maar daar waren we niet 100% van overtuigd, was ook erg ver weg om een goede waarneming te krijgen
Sommige  soorten waaronder Snor, Blauwborst, Rietzanger zagen we met voer en/of ontlasting gaan, wat dus betekende jongen.
Ook nog een jagende Bruine Kiekendief, Lepelaar, Grote Zilverreiger, Grasmus, Aalscholver, Bergeend, Torenvalk, Blauwe Reiger, Buizerd, Fazant, Fitis, Grutto, Visdief, Tureluur en Kokmeeuw.
Het enige minpuntje, voor zover we daarvan kunnen en mogen spreken, sommigen hadden gehoopt de Geoorde Fuut te mogen aanschouwen, die hebben we niet gezien.

Al met al een leuke, zonnige excursie, bedankt allemaal voor de deelname en tot de volgende keer!

Gr Jos