Excursie Leeuwenhorst

Excursie Leeuwenhorst

Van: jelle van dijk (jelle.vandijk.noordwijk@gmail.com)
Verzonden: zondag 21 februari 2016 17:19:37

Ondanks de stormachtige wind op zondagmiddag (21 februari 2016) meldden zich 17 personen bij de ingang aan de Gooweg om onder leiding van Hein Verkade een wandeling over Leeuwenhorst te maken. De historie van de verschillende delen van dit gebied (Nieuw-, Klein- en Oud-Leeuwenhorst, Dijckenburch) werd door Hein op duidelijke wijze uit de doeken gedaan. Natuurlijk kreeg de meest recente ingreep tegenover landhuis Dyckenburch de nodige aandacht, maar ook het ontstaan van de grote vijver werd met behulp van oude foto’s goed zichtbaar gemaakt. Op Oud-Leeuwenhorst werd natuurlijk de naam Leeuwenhorst verklaard: een horst (hogere grond) aan de Leede (nu Maandagse Watering).

Tussen de historische toelichtingen letten we op planten zoals Italiaanse aronskelk, Eikvaren, Brede stekelvaren en Sneeuwklokjes. Aandachtig luisterden we naar vroege zangers als Winterkoning, Roodborst en Boomkruiper. Langer werd stilgestaan bij de grote vijver, de beste plek in de gehele regio om eenden te bekijken. Het aantal Kuifeenden was opvallend hoog (74 ex.). Daarnaast zagen we 7 Grote Zaagbekken en tientallen Wintertalingen. Verder konden Slobeend, Krakeend, Wilde Eend en Meerkoet worden genoteerd.

De wandeling van Nieuw-Leeuwenhorst naar Oud-Leeuwenhorst maakte ons weer duidelijk hoe mooi de oude structuur van het landschap, opgebouwd uit strandvlaktes en strandwallen (Oude Duinen), nog zichtbaar zijn in dit deel van onze regio.

Fotoserie: Jos Zonneveld