Excursie Flevo polder

Excursie Flevo polder

Van: Jos Zonneveld
woensdag 20 nov. 2019

Met 13 mensen vanuit Noordwijk vertrokken voor de excursie naar de Flevo polder.
Dat verliep niet helemaal zonder slag of stoot. Bij het tanken aan de A1 wilde een auto niet meer starten, ook niet met startkabels van een andere auto.
Nu konden gelukkig de passagiers bij een andere auto instappen. De bestuurder zou dan op de ANWB wachten, voor een andere accu, want dat bleek de boosdoener.
Later zou ze weer bij ons aansluiten, maar toch vervelend.

De eerste stop was bij Nijkerk, waar we op de zeedijk zowel over het water als over de polder konden kijken, een leuk plekje. Er waren nog 5 mensen op eigen gelegenheid naar de eerste stop gekomen, dus in totaal waren we nu met 18 mensen, een mooi aantal.
Daar werden al de eerste leuke soorten gezien, Buizerd, een Kleine Zwaan, Pijlstaart Wintertaling, Nonnetjes, enkel vrouwtjes, het blijkt dat de mannetjes later arriveren.
Goudplevieren, Kolgans, Brandgans Torenvalk Waterral Grote Zilverreiger, Kievit, Waterhoen, Meerkoet, Grote Zaagbek, Blauwe Reiger, Wulp, Roodborst, Aalscholver, Kuifeend, Wilde Eend en Krakeend.
Of de duvel er mee speelde, nog een auto met problemen, deze bleek op 3 pitten te lopen, dus nog een uitvaller, althans een anwb klant.
De eerste auto met pech was weer op weg, dus daar even op gewacht, een nieuwe accu doet wonderen.
Door naar de volgende stop bij de grote Praambult bij de Oostvaardersplassen, onderweg een grote groep Holenduiven, veel Grote Zilverreigers en Buizerd.
Bij de grote Praambult aangekomen, werden al gauw de eerste Zeearenden gezien, in totaal zouden we er 4 waarnemen. Toch wel heel bijzonder om er zoveel op een plaats te zien.
Verder een Slechtvalk, die nog lastig werd gevallen door een Torenvalk, die dacht rustig even een boompje op te zoeken voor de broodnodige rust, helaas!
Ook een Smelleken kon goed waargenomen worden door de telescopen, een beetje te ver voor de verrekijkers, maar niet minder leuk.
Verder een Raaf die totaal niet onder de indruk was van zijn grote neef de Zeearend, zelf uitdagend naar ze toe. Een mooie vrouw Blauwe Kiekendief was aan het jagen, ook een Sperwer werd gezien, dus op 1 plek 6 soorten roofvogels. Het zouden er ook 7 kunnen zijn, er werd getwijfeld aan een Ruigpootbuizerd, maar zeker was dat niet helemaal.
Vandaar even naar het bezoekerscentrum voor een sanitaire stop, maar daar was het gigadruk, dus snel door naar de Lepelaarsplassen, we dachten daar nog wel wat leuks te zullen zien, maar dat loonde nauwelijks de moeite van het lopen er naar toe. Een paar Aalscholvers was eigenlijk alles.

De tweed pechauto voegde zich ook weer bij ons.
Dat slaan we een volgende keer maar over.

Het Jan van de Boschpad was de laatste stop, ook daar een tweetal Zeearenden, waaronder een White tail, een volwassen exemplaar met witte staart, mooi beest, verder Watersnip, heel veel Wintertalingen, veel ganzen natuurlijk, Slobeend, een Vos en ook een Blauwe Kiekendief vrouwtje jagend.
Er werden nog een paar Baardmannetjes gezien maar vooral gehoord, een enkeling zag er een paar even vliegen.

Een mooie excursie met eindelijk eens een dag mooi weer.
Na de vele veregende excursies van dit jaar, maakt deze dag weer veel goed.

Zo rond 17:00 was een ieder weer thuis.
Jos                      Veel foto’s van George, Mariska en Jos