Excursie Deltagebied

Excursie Deltagebied

Van: Jelle van Dijk
zaterdag 29 december 2018

De excursie op zaterdag 29 december 2018 telde maar liefst 31 deelnemers. De eerste bestemming was het haventje van Battenoord, een gehucht dichtbij Nieuwe-Tonge op Overflakkee. Op het slik bij het haventje zagen we Rotganzen, Bergeenden, Goudplevieren, Wulpen en Bonte Strandlopers. De flamingo’s waardoor dit oord landelijke bekendheid heeft gekregen, waren slechts in de verte als roze stippen zichtbaar. Gelukkig voerde een weg naar het punt waar de flamingo’s betrekkelijk dichtbij de dijk zaten. We konden drie soorten onderscheiden: 18 Grote Flamingo’s, 32 Chileense Flamingo’s en vijf hybriden waarbij een hybride Grote Flamingo x Caribische Flamingo. Wel zeker is dat het bij de Chileense en de Rode om ontsnapte vogels gaat. Voor de Grote Flamingo’s hoeft dat niet te gelden. Een deel kan afkomstig zijn van de grote kolonies in Italië, Frankrijk en Spanje. Wel zeker is dat een deel van deze groep broedt in het Zwillbrocker Venn, net over de grens bij Winterswijk. Sinds begin jaren tachtig broeden hier Grote en Chileense Flamingo’s. Bij deze groep hebben zich in de loop der jaren andere flamingo’s aangesloten, waarbij ook ongeringde Grote Flamingo’s van elders.

Na dit exotische uitstapje hielden we ons verder met de inheemse avifauna bezig, al wijzen de waargenomen Nijlganzen en Zwarte Zwanen er op dat de grenzen wat dat betreft niet scherp te trekken zijn. De volgende stop was aan het begin van de Grevelingendam. Hier waren Brilduikers, Middelste Zaagbekken, Krakeenden, Futen en Geoorde Futen te zien. Na een kort bezoek aan Restaurant de Grevelingen reden we via Bruinisse en Sirjaansland naar het Dijkwater. Over een drietal zwanen bleven de meningen verdeeld. Waren het nu Wilde Zwanen of toch Kleine Zwanen? Andere soorten zoals Kleine Zilverreiger, Watersnip, Wintertaling en Dodaars zorgden voor meer eenstemmigheid. Door enkelen werden zelfs enkele Bokjes gespot.

Ronduit teleurstellend was de vogelstand in de polders tussen Zonnemaire en de haven van Bommenede. Wekenlang waren van deze plaats flinke groepen Toendrarietganzen, Wilde Zwanen en Kleine Zwanen gemeld. Wij zagen echter alleen volstrekt vogelloze akkers en geel gespoten velden. Ook de stop bij de haven van Bommenede leverde niet veel op. Maar goed dat we onderweg naar Sirjaansland gestopt waren voor een grote groep Toendrarietganzen, want hier zaten ze niet meer.

Een stuk vogelrijker waren de nieuwe natuurgebieden van het Plan Prunje. Zwermen Kieviten, Goudplevieren, Wintertalingen en Smienten vertoonden zich hier. Daarbij ook groepjes Slobeenden, Pijlstaarten en enkele Kleine Zilverreigers.

Voorbij de Heerenkeet reden we verder over de winderige Inlaagweg. Hoogtepunten waren hier een flinke groep Kluten (140 geteld op de foto!), een Zwarte Ruiter, een Kuifduiker en 17 Lepelaars.

De excursie werd besloten bij het noordelijke haventje op de Brouwersdam. Wellicht door de harde wind en de vele kite-surfers was hier weinig te zien. Aan de voet van de dam liepen Scholeksters en Steenlopers. In het woelige water zwommen op enige afstand Middelste Zaagbekken en Brilduikers. Rond kwart over vijf waren we terug in Noordwijk.

Jelle

  foto’s: George Hageman, Gab de Croock en Jelle van Dijk