Excursie Deltagebied

Excursie Deltagebied
Korendijkse Slikken foto: Jelle van Dijk

Van: Jelle van Dijk
Woensdag 27 december 2023

Met 17 deelnemers vertrokken we om 08.00u uit een druilerig Noordwijk. Gelukkig reden we het betere weer tegemoet en bij aankomst omstreeks 9.30u bij de Korendijkse Slikken was de regen verdwenen. Dit punt hadden we bereikt via een voor velen nieuwe route, namelijk door Spijkenisse en via het pontje naar Nieuw-Beijerland. Dat de Korendijkse Slikken bekend staan als een vogelrijk gebied, bleek ook deze morgen weer. Al tijdens de eerste koffie hoorden we de Cetti’s Zanger en zagen we een Blauwe en een Bruine Kiekendief. Een donkere vlek in een hoge boom, bleek door de telescoop een volwassen Zeearend te zijn. Voor de vele Brandganzen had je geen telescoop nodig. Natuurlijk liepen hier ook enkele Grote Zilverreigers te foerageren. Een km verder stopten we bij een groepje van 9 Koereigers. Helaas liepen ze nogal ver van de weg, maar door de telescoop waren ze goed herkenbaar.

Via een smalle weg met aan weerszijden uitgestrekte akkers met groepen Grauwe Ganzen bereikten we de parallelbaan van de Haringvlietbrug.

De weg langs de Ventjagersplaten, op een bord aangeduid met ‘vogelboulevard’, had ons weinig te bieden. We reden daarom door naar het haventje van Battenoord, dichtbij Nieuwe-Tonge gelegen. Direct na aankomst zagen we een groep roze vogels in het ondiepe water staan: flamingo’s ! Na diverse tellingen werden we het min of meer eens over een totaal van 71 vogels. Hierbij waren duidelijke Europese Flamingo’s, te herkennen aan de roze poten en de Chileense Flamingo’s met grijze poten (en rood gewricht). Omdat de meeste flamingo’s dicht op elkaar stonden met de kop in de veren was lang niet van elke vogel te bepalen om welke soort het ging. Er zijn trouwens de laatste jaren hier steeds meer hybriden tussen beide soorten waargenomen.

Na tien minuten waren we aangekomen bij de parallelbaan van de N59 over de Grevelingendam. In het woelige water van de Krammer herkenden we Fuut, Geoorde Fuut, Brilduiker, Zwarte Zee-eend, Middelste Zaagbek en Brilduiker. Omstreeks 12.00u parkeerden we bij Restaurant Grevelingen. Daar lieten we ons de erwtensoep goed smaken. Op de Grevelingendam konden we later op enkele meters afstand in de wegberm een groepje Rotganzen bekijken.

De volgende stop was bij het bekende Dijkwater tussen Sirjaansland en Dreischor, Deze grote plas is ontstaan door de kracht van het instromende water tijdens de februariramp van 1953. Er zaten hier vandaag veel vogels: Fuut, Geoorde Fuut, Dodaars, Kluut, Tafeleend, Kuifeend, Smient, Wintertaling, Krakeend, Wulp, Bonte Strandloper en Cetti’s Zanger. Bij aankomst liet een ‘gillende’ Waterral zich nadrukkelijk horen.

Op weg naar Zonnemaire werd door enkelen een Groene Specht opgemerkt. Tussen Zonnemaire en het buurtschap Dijkhuisjes hadden we het geluk een mooie groep zwanen te zien. Ook hier moest de telescoop er aan te pas komen om vast te stellen dat het om 12 Wilde Zwanen en 45 Kleine Zwanen ging. Op weg naar de haven van Bommenede bleek een Zwartkopmeeuw zich tussen de Kokmeeuwen op te houden. Meer aandacht trok een groep van 25 jagers die een drijfjacht op hazen en fazanten hielden. Bij Bommenede zagen we een flinke zwerm Goudplevieren rondjes draaien, Verder was hier weinig te zien.

De excursie werd besloten met een bezoek aan de noordzeezijde van de Brouwersdam. Bij de uitwateringsluis verdrongen tientallen mensen zich om de witte pup van de Grijze Zeehond van dichtbij te zien en te fotograferen. Wat vogels betreft viel ons bezoek nogal tegen. Alleen de Middelste Zaagbek was vandaag goed vertegenwoordigd met enkele tientallen vogels. Met enige moeite kon ook nog een Kuifduiker gevonden worden, evenals een Paarse Strandloper langs de waterkant. Hierna ging het weer richting Noordwijk waar we omstreeks 17.30u arriveerden.
Groet, Jelle                  fotoserie-1: George Hageman      fotoserie-2: Mariska de Graaff      fotoserie-3: Jos Zonneveld