Excursie de uiterwaarden bij Nieuwegein

Excursie de uiterwaarden bij Nieuwegein

Excursie naar de uiterwaarden bij Nieuwegein

Begunstigd door fraai nazomerweer trokken 13 liefhebbers naar het nieuwe natuurgebied langs de Lek bij Nieuwegein. In het kader van het project “Ruimte voor de rivier” heeft de Lek hier een nevengeul gekregen en zijn de uiterwaarden met zo’n 50 cm verlaagd. Hierdoor kan in perioden met hoge waterstanden het rivierwater sneller worden afgevoerd. Al dat gegraaf trekt vogels aan terwijl op de afgegraven gronden allerlei interessante planten opschieten.

We begonnen aan de westzijde van de brug van de A2. Nadat de mist was opgetrokken zagen we hier honderden Grauwe Ganzen en Brandganzen, vergezeld door kleinere groepen Nijlganzen, Wintertalingen, Wilde Eenden, Krakeenden en Smienten. Langs een slikrandje liepen twee Bontbekplevieren te foerageren. Enkelen zagen ook nog een IJsvogel.

Wat planten betreft noteerden we Zilverschoon, Vijfvingerkruid, Liggende ganzerik, Waterpeper, Slijkgroen, Zomerfijnstraal en Wilde bertram. Ook het Klein vlooienkruid, een echte rivierensoort, was volop aanwezig.

Voor het bereiken van de volgende locatie bij Tull en ’t Waal, op slechts 2,5 km stroomopwaarts gelegen, gebruikten we de aangeleverde routebeschrijving. Deze beschrijving was correct, maar het volgen hiervan was een ander verhaal. Na de ontdekking verkeerd gereden te zijn, leidde de routeplanner ons via een traject van zo’n 20 km naar de bedoelde plaats!

Ten oosten van de Lekbrug van de A27 ligt ook een nieuw natuurgebied dat de rivier meer ruimte moet verschaffen. De plantenlijst kon hier worden uitgebreid met soorten als Kruisdistel, Liggende ganzenvoet, Welriekende ganzenvoet, Speerdistel, Knikkend tandzaad en Wilde cichorei. Na een autorit van een uurtje waren we omstreeks half twee weer terug in Noordwijk.

Jelle van Dijk

foto’s: Jos Zonneveld en Jelle van Dijk