Excursie de Blink voor het ZHL

Excursie de Blink voor het ZHL

Van: Frank-Peter Scheenstra
maandag 26 juni 2017

Annelies, Cilka en ik hebben vorige week zondag een excuries gegeven in de Blink voor het ZHL. Om 8 uur gingen we op pad, maar het werd al snel warm. De mensen waren verbaasd over hoe uitgestrekt ons duingebied helemaal naar Zandvoort is, kijkende vanaf een duintop. Ook vonden ze het een mooie ervaring om in een normaal niet toegankelijk natuurgebied te lopen zonder paden en veel kort hoogteverschil met stuifduinen.

Veel Konijnen, Damherten en een Vos waren er te zien. Verder nog leuke waarnemingen zoals: Rode aardbeispinazie, Duinviooltjes en rupsen van de
Grote beervlinder en de St. Jacobsvlinder. Ondanks dat de Damherten dit heel lekker vinden was er ook nog Slangenkruid te vinden en verder een mooie helling vol met Muurpeper. De Egelantier bloeide volop en met het lulu-geluid van de Boomleeuwerik sloten we de wandeling weer af.

Groetjes,
Frank-Peter