Excursie De Blink 

Excursie De Blink 

Van Jelle van Dijk
zaterdag 4 juni 2022

Excursie De Blink

Om 8.00u verzamelden zich 30 personen op de parkeerplaats bij de jeugdherberg aan de Randweg. Na een kort woord van welkom verdeelden we ons in twee groepen. Hier volgt een korte impressie van wat de groep beleefde die met de klok mee achter Jelle van Dijk aan liep. 
Kort na de start werd stilgestaan bij een mooie groeiplaats van de Walstrobremraap, Deze plant zonder bladgroen parasiteert op het Geel of het Glad walstro. We waren nog maar net een stukje verder gelopen toen een ‘biddende’ Torenvalk zich liet bekijken. De grootste verrassing wat vogels betreft volgde kort hierna: een laag overvliegende Wespendief! Vermoedelijk een trekvogel op weg van Afrika naar Finland of het noorden van Rusland. 
Hierna werd De Blink beklommen, het hoge duin waaraan dit gebied zijn naam heeft te danken. Vanaf deze duintop waren de hoge gebouwen van Haarlem, Schiphol, Amsterdam en Leiden te zien. 
De wandeling ging verder in westelijke richting. In de struwelen hoorden we diverse Nachtegalen zingen en op de meer open stukken vlogen groepjes Boomleeuweriken voor ons op.  Aan de vorm van de boompjes als Gewone vlier en Wilde kardinaalsmuts was goed te zien dan de vraat van Damherten aanzienlijk is. Hoewel hier enkele tientallen Damherten rondlopen, werd er maar één gezien. Wel kon een forse geweitak worden opgeraapt. 
Na de koffiepauze in een luwe duinpan begon de doorsteek van  west naar oost. Dit dwong ons heel wat kleine hellingen te nemen, veelal met mul zand begroeid met Zandzegge en Duinreigersbek. Op stukje schaduwrijke noordhelling groeide Bosaardbei, en Valse salie. 
De doortocht van west naar oost eindigde bij een enorme Taxus. Deze Taxus staat hier zeker al 40 jaar en is op Google Earth goed te zien. 
Vanaf deze plek volgden we in grote lijnen het fietspad langs de binnenduinrand. Zo kwamen we bij de enorme groeiplaats van de Pijpbloem, een soort die vermoedelijk al vanaf de vroege Middeleeuwen via kloostertuinen ons land heeft bereikt. Deze rijk bloeiende plant schijnt vrijwel geen kiemkrachtig zaad te ontwikkelen en breidt zich uit via wortelstokken. 
Aangekomen bij het hek werkten we ons tussen de draden van de afrastering door om het laatste stukje via het fietspad terug te lopen. Omstreeks 11.15u waren we terug bij het startpunt. We konden terug zien op een mooie wandeling onder goede weersomstandigheden, wel iets anders dan de excursie van enige jaren terug toen storm en regen ons flink dwars zaten. 
 
Jelle van Dijk 

 foto’s: Jelle van Dijk en Frank-Peter Scheenstra