Excursie Crezéepolder

Excursie Crezéepolder

Van: Gab de Croock
maandag 19 augustus 2019

Op zondag 18 augustus vetrokken we met een groep van 18 personen voor een excursie naar de Crezéepolder, een getijdengebied bij Hendrik-Ido-Ambacht.
Zoals bij de vorige excursies waren de weergoden ons niet welgesteld. Ook deze ochtend hadden we een abonnement op regen. Maar met wat regenkleding of een goede paraplu was het goed te doen.
Na de auto’s geparkeerd te hebben in het natuur/wandelgebied “De Gorzen” begonnen we onze wandeling van ca. 5 km. Over de ringdijk van de polder, het was hoog water.
Bij het bruggetje waar het rivierwater in en uitstroomt, werden we verwelkomend door een IJsvogel die zich goed liet zien al zittend op zij visplek aan de rietkant. Lopend over het dijkje naar het eerste kijkscherm zagen we meerdere soorten steltlopers als Kemphanen, Tureluurs en Oeverlopers. In het riet zaten groepjes Witte- en Gele Kwikstaarten, Kleine Karekieten en Putters.

Naarmate de wandeling vorderde zakte het water in de polder en kwamen de slikken gedeeltelijk droog te liggen. Zoals in ieder natuurgebied waar water in staat waren ook hier groepen, Grauwe, Canadese en Brandganzen aanwezig. Enkele visdiefjes vlogen over het water en door Annelies werd nog een Pontische meeuw waargenomen.

Het tweede gedeelte van de polder voert door een stuk droog land waar voor de plantenliefhebbers genoeg te vinden was. Ook veel muggen waaraan de grote groepen Boerenzwaluwen met enkele Oeverzwaluwen zich te goed deden. Op de terugweg werd nog een Lepelaar waargenomen.
Naarmate we dichter bij de auto’s kwamen werd het droger en brak de zon nog door.

Al met al toch een leuke excursie.
Gab

Foto’s: Wil Heemskerk