Excursie Coepelduynen

Excursie Coepelduynen

vrijdag 6 juli 2018

Met 16 deelnemers trokken de gidsen Frank-Peter Scheenstra en ondergetekende de Coepelduynen in. Staatsbosbeheer had toestemming gegeven om op deze avond het noordelijke deel van het gebied te betreden. Helaas was er van de uitbundige plantengroei van het zogenaamde zeedorpenlandschap weinig te zien vanwege de al vele weken durende droogte. Soorten die hier in een normaal seizoen talrijk zijn, waren nu niet of nauwelijks te vinden. Zo zagen we enkele sprietjes van de Nachtsilene, een enkele Grote ratelaar, een paar kleine Bitterkruidbremrapen en slechts enkele plantjes van de Kleine bevernel. In zo’n droogteperiode wordt wel duidelijk welke soorten diep wortelen en er daarom nog fris bij staan. Daarbij valt natuurlijk vooral de Duinaveruit op, een plant die hier vermoedelijk in het begin van de vorige eeuw is uitgepoot als zandbinder. Ook de Wilde peen en het Geel walstro stonden er goed bij. Dat gold ook voor de Beemdkroon die fraai in bloei stond en daarmee menige Sint Jansvlinder lokte.

Op het hoge duin achter het terrein van Willem van den Bergh zagen we een breed uitgegroeide Taxus en een flinke Cotoneaster. Beide soorten zijn hier ongetwijfeld dankzij vogelpoepjes (met daarin het zaad van deze struiken) beland. Tijdens de wandeling zagen we weinig vogels. Vermeldenswaard zijn Boomleeuwerik, Roodborsttapuit en Havik. Na anderhalf uur werd de wandeling beëindigd waarmee liefhebbers van voetbal de mogelijkheid geboden werd de spannende tweede helft van Brazilië – België te volgen.

Jelle van Dijk

foto’s: Mariska de graaf en Jelle van Dijk