Excursie AWD De Zilk

Excursie AWD De Zilk

Van: Frank-Peter Scheenstra
Verzonden: zondag 3 juli 2016

Met 17 mensen stapten we gisterenmorgen over het overstapje bij De Zilk, voor een stevige wandeling door het duin, De Voorkant op. De oude diep ontkalkte duinen waren roodachtig gekleurd door het Buntgras en de Schapenzuring. De laatstgenoemde is waardplant voor de prachtige Kleine vuurvlinder die we later een paar maal tegenkwamen. Even verderop door het oerwoud van Adelaarsvarens heen worstelend stuitten we op een mooi fragiel klein crème lichtgeel kleurig bloemetje: Rankende helmbloem, die als een van de weinigen in het zure strooisel onder de varens kan groeien. Verderop was de Struikheide bijna in bloei en zagen we Zandblauwtje, Viltige ganzerik en Blauwe glidkruid. Ook waren de 3 giftige kruiskruiden goed naast elkaar te onderscheiden: Jakobs-, Bos- en Kleverig.

Bij de Roggepan kwamen we in het meer open middenduin, met een aantal Kneutjes, waar het kalkgehalte in de bodem oploopt richting zee, zodat er steeds meer kalkminnend Duindoornstruweel aanwezig is. Bij Starrenbroek: Tormentil, Vijfvingerkruid en Echt duizendguldenkruid in bloei.

Vanaf de Haasvelder kijkberg hadden we mooi uitzicht over de verre omgeving, waarna we afdaalden en Jelle op een soort vorkstelig sponsmos stuitte? Verder veel Kleine Plevieren hier en een Kievit die ons weg wilde jagen. Bij De Vellen zijn door afplaggen allerlei poeltjes met kalkhoudend voedselarm water ontstaan. Hier staan veel leuke bloeiende plantjes zoals: Kruipende en Egelboterbloem, Fijne Waterranonkel, Veenwortel, Grote kattestaart en op één plek uitbreidend Teer guichelheil met zijn prachtige roze bloemetjes!

Teruglopend kwamen we nog Rood guichelheil, Doornappel, Moerasvergeet-mij-nietje en Witte waterkers tegen. Wonder boven wonder hielden we het de hele weg droog en konden we ook nog regelmatig van de zon genieten.

Frank-Peter

fotoserie 1: Jelle
fotoserie 2: Dini