Excursie AW-duinen

Excursie AW-duinen

Van: Jelle van Dijk
21 januari 2017
 
Na excursies met veel regen (Biesbosch), veel wind (Pier van IJmuiden) en veel mist (Deltagebied) troffen we vandaag uitstekende weersomstandigheden. Dat lokte 19 deelnemers naar de ingang Panneland om een frisse wandeling te gaan maken. Meteen al bij de ingang maakten mezen en Boomklevers ons met hun geluiden duidelijk dat het voorjaar er echt weer aankomt. Aangekomen bij de kanalen bleek dat vrijwel al het open water door en stevige ijslaag was afgedekt. Uit een klein wak vloog een Witgat op, maar dat was het dan ook wel. Langs het paadje naar de Zwaneplas zagen we een Waterral foerageren. Een opvliegende Watersnip was snel uit het zicht verdwenen. Aangekomen op het duintje aan de zuidkant van de Zwaneplas bleek dat ook deze plas vrijwel geheel bevroren was. Er restte slechts één wak. Maar in en bij dit wak was gelukkig wel wat te zien: Wilde Zwaan, Wintertaling, Krakeend, Kuifeend, Slobeend, Tafeleend en Krooneend.

Vanaf dit fraaie uitkijkpunt zagen we ook een Buizerd en een Havik, terwijl in de verte zelfs een Klapekster in een boomtop verscheen!  We bereikte hierna snel het Rechte Schusterkanaal. Dit kanaal was geheel ijsvrij en hier was dan ook heel wat te zien. Imposant waren de 13 volwassen Wilde Zwanen die er gelukkig voor kozen niet op te vliegen. Verder op deze plek: 3 Nonnetjes, 2 Wintertalingen, 6 Brilduikers, 2 Dodaarsen en 4 Krooneenden. Via het Zwarteveld liepen we terug naar het Eiland van Rolvers. Enkelen zagen een blauwe flits (IJsvogel) en vrijwel iedereen zag één of twee Grote Gele Kwikstaarten op- en overvliegen.  Al met al was het een mooie wandeling met enkele soorten die je beslist niet dagelijks ziet. Al het kleine grut meegeteld liet de soortenlijst 41 soorten zien!
foto’s: George Hageman, Mariska de Graaff en Jos Zonneveld.