exclosure voor Damherten in De Westhoek

Van Leo Schaap
zaterdag 18 januari 2020

“Op deze mooie dag van de midwinter Watervogeltelling was er goed zicht op het exclosure in De Westhoek. Dit exclosure moet de Damherten weghouden uit het gebied om zeldzame flora te beschermen en om te onderzoeken hoe het duin zich herstelt als de graasdruk wegvalt. We hadden gehoopt dat dit exclosure ook de Vos zou tegenhouden maar met dit hek is daar geen sprake van. Helaas voor de Tapuit die zich misschien probeert te vestigen. Wij hadden nog geen Wilde Zwanen tijdens de Watervogeltelling maar boven De Westhoek kwamen twee exemplaren laag overvliegen richting infiltratiegebied. Mogelijk dat ze daar als eerste zijn neergestreken.”
groet, Leo