Eurobirdwatch 3 oktober 2020

Van: Jelle van Dijk
zaterdag 3 oktober 2020

Ook dit jaar coördineerde Vogelbescherming Nederland de internationale Eurobirdwatch. In voorgaande jaren werden de vogelwerkgroepen opgeroepen hieraan zoveel mogelijk publiciteit te geven. Nu riep Vogelbescherming op juist geen stukjes in de plaatselijke bladen te plaatsen, omdat het in verband met mogelijke Coronabesmetting ongewenst is dat groepen vogelaars op de telposten samenklonteren.

In de Strandloper was aangekondigd dat de Eurobirdwatch dit jaar zou plaatsvinden op het hoge duin bij de eerste strandopgang in de Noordduinen, de Driehoek genaamd. De uitnodiging op de website bleef staan, maar in de plaatselijke bladen werden geen stukjes geplaatst. Deze tactiek leidde er toe dat op deze zaterdagmorgen negen leden van onze vereniging op de Driehoek aanwezig waren. Gelet op de nogal ongunstige omstandigheden, somber weer met oostelijke wind, viel het resultaat toch wel mee. Al om 10.05 werd het tellen gestaakt omdat het toen echt ging regenen, maar er was op dat moment toch al een aardig lijstje tot stand gekomen.

Het talrijkst waren zoals verwacht de Spreeuwen. Daarnaast passeerden kleine groepjes Vinken en Graspiepers. In kleine aantallen werden Zanglijster, Koperwiek, Holenduif, Boomleeuwerik en Sijs opgeschreven. Leuk waren de twee groepjes Watersnippen die hoog overvlogen. Beter kregen we 2 Bruine Kiekendieven, 1 Sperwer, 1 Havik, 2 Buizerds en 2 Torenvalken te zien. De volledige lijst van ruim 2 uur tellen is te vinden op www.trektellen.nl onder “De Driehoek, Noordwijk”. Daar kun je ook tientallen tellingen vanaf dit duin vanaf 1970 terugvinden.

Vandaag waren in ons land op 175 telposten vogelaars actief. Vanwege de regen stopten veel tellers er omstreeks 10.00 uur al mee. Zoals gebruikelijk is op de website van Vogelbescherming Nederland de top 10 van de talrijkste soorten te vinden. Om 17.30u was de stand: 1 Spreeuw, 2 Vink, 3 Graspieper, 4 Kievit, 5 Aalscholver, 6 Kokmeeuw, 7 Grauwe Gans, 8 Boerenzwaluw, 9 Stormmeeuw en 10 Sijs.

Hoewel de laatste 20 jaar de trek van vogels uit Noord- en Oost-Europa in aantal terugloopt vanwege de klimaatverandering – de noodzaak om weg te trekken vanwege de winter wordt steeds minder – zullen er de komende weken nog tienduizenden vogels over onze kuststrook zuidwaarts trekken. Geniet er van ook al kun je niet elke passant op naam brengen.

Jelle