Eurobirdwatch 2018

Eurobirdwatch 2018

zaterdag 6 oktober 2018
Tijd: 8.00-11.00u
Plaats: einde Koningin Astridboulevard

Voor de traditionele (25e !) Eurobirdwatch posteren wij ons deze keer niet bij de keerlus aan het einde van de boulevard, maar 150 meter zuidelijker op het wandelpad naast het fietspad naar Katwijk. Hier hebben we vrij uitzicht over zee, de zeeduinen en het achterland. Vogels die we bij Helmhorst missen vanwege de bebouwing, kunnen we daar ongehinderd waarnemen. Belangstellenden zijn welkom. Zie ook de internationale website: http://eurobirdwatch.eu/