Eurobirdwatch 2017

Eurobirdwatch 2017

Vandaag, zaterdag 30 september 2017, werd weer de internationale Eurobirdwatch gehouden. In ons land coördineert Vogelbescherming Nederland deze activiteit. Om 13.00u was op de website al te lezen dat van 41 telposten de gegevens binnen waren en dat Spreeuw, Vink en Graspieper tot dusver de talrijkste soorten waren.

De Noordwijkse telpost was dit jaar gesitueerd op het wandelpad naar Katwijk, zo’n 100m ten zuiden van Helmhorst (einde Koningin Astridboulevard). Je kunt vanaf dit punt goed over zee kijken, terwijl ook de vogels die over de Coepelduynen vliegen, bekeken kunnen worden. Omstreeks 8.00u verzamelden zich hier zo’n 12 waarnemers. De verwachtingen waren niet hoog gespannen vanwege de weersomstandigheden: somber weer met regen op komst en een zwakke wind uit het westen. Voor goede zangvogeltrek is half bewolkt met zwakke wind uit zuid tot zuidoost gewenst.

Dat er weinig zangvogels trokken werd al snel duidelijk. Af en toe vloog een groepje bruine vogeltjes hoog over zonder dat de soort kon worden vastgesteld. Gelukkig maakten de Spreeuwen het ons gemakkelijker. Enkele keren vloog een grote zwerm op uit de Coepelduynen en aan passerende Spreeuwen telden we er 820. Het enige groepje kleine vogels dat laagvliegend passeerde, betrof een flinke groep Kneuen (45).

De meeste aandacht ging deze morgen uit naar de vogels die over zee vlogen. Even na 08.00u passeerde een groep van 24 Lepelaars, spoedig gevolgd door groepjes Aalscholvers. Aan het einde van de telling (10.45u) stond de teller wat deze soort betreft op 358. Boven zee werden enkele Jan van Genten gezien die ook met een gewone verrekijker goed te volgen waren. Dat gold al niet meer voor de 26 Grote Sterns die passeerden. De Kleine Jager (donkere fase) kon eigenlijk alleen door de telescoop op naam worden gebracht. Verder zagen we nog wat Rotganzen, Zwarte Zee-eenden en Middelste Zaagbekken.

In de duinen om ons heen was steeds een groep Groenlingen te zien en ook een paartje Roodborsttapuiten vertoonde zich af en toe. Boven de binnenduinrand kwam zo nu en dan een Torenvalk inbeeld. Zie voor het complete lijstje op www.trektellen.nl.

Jelle van Dijk

foto’s: Wil Heemskerk