Eurobirdwatch 1 oktober 2022

Eurobirdwatch 1 oktober 2022
Trektelpost-de-Driehoek-1-oktober-2022

Trektelpost-de-Driehoek-1-oktober-2022
Van: Jelle van Dijk
1 oktober 2022

Het was al weer de 27ste keer dat afgelopen zaterdag de Europese trekvogeltelling georganiseerd werd. Traditioneel vindt deze telling op de eerste zaterdag van oktober plaats. Er wordt echter serieus nagedacht om deze telling later in het seizoen te houden. Bij de birdwatch gaat het er om aandacht te vragen voor bescherming van trekvogels. Dan moet je een dag kiezen dat er veel trekvogels zijn te zien zodat je met indrukwekkende cijfers kunt laten zien hoeveel vogels zich door Europa bewegen. Je moet dus een dag kiezen met optimale zichtbare trek. Vanwege de klimaatverandering trekken steeds meer vogels later in het seizoen en ook blijven steeds meer vogels in de landen ten noordoosten van Nederland overwinteren. Denk hierbij aan soorten als Bonte Kraai, Grote Zaagbek en Nonnetje die we steeds minder of helemaal niet meer te zien krijgen.

Zaterdag 1 oktober 2022 was een dag met weinig vogeltrek, met name op de telposten in het westen van ons land. Veel regen in de nacht in combinatie met een harde westelijke wind weerhield veel vogels er van een stuk zuidwaarts te vliegen.

Het totaalaantal getelde vogels op ruim 100 telposten in ons land was dit jaar 232.192 (stand zaterdagavond), slechts het vierde deel van het aantal van birdwatching day 2021. Landelijke koploper was dit jaar de Zanglijster met ruim 31.000 ex., gevolgd door Spreeuw, Vink, Boerenzwaluw en Koperwiek.

In Noordwijk werd op deze eerste oktober weer het bekende uitkijkduin ‘de Driehoek’ bij de eerste opgang betrokken. Met vijf deelnemers probeerden we er nog wat van te maken, maar een stevige bui omstreeks 9.00u deed ons besluiten met de telling te stoppen. In ruim een uur hadden we slechts enkele Zanglijsters, Koperwieken en Vinken gezien. Graspiepers en Spreeuwen, doorgaans talrijke doortrekkers begin oktober,ontbraken vrijwel geheel. Wel lieten een Smelleken en een Torenvalk zich even zien.

Op deze zaterdag werd uiteraard ook vanuit de zeetrekhut naar trek gekeken. Hoewel het ook daar geen topdag was, zorgden een Vaal Stormvogeltje en een Middelste Jager toch voor enige opwinding. De enige regelmatige trekker boven zee was de Middelste Zaagbek. In 4 uren werden er 79 naar ZW vliegende vogels genoteerd. Later op de dag passeerden nog enkele jagers, een Grauwe Pijlstormvogel en wederom een Vaal Stormvogeltje.

Met deze resultaten stak telpost Noordwijk positief af ten opzichten van de telposten in het Waddengebied, Noord-Holland en Zeeland. Dat is wel eens heel anders! Zeetrek blijft een onvoorspelbaar fenomeen, zo bleek ook deze zaterdag weer.