Euro Birdwatch 30 september 2023

Euro Birdwatch 30 september 2023
de Driehoek Euro Birdwatch 2023 foto: Jelle van Dijk

Van: Jelle van Dijk
zaterdag 30 sept. 2023

Euro Birdwatch 30 september 2023

Met de Euro Birdwatch wil de internationale vogelbeschermingsorganisatie Birdlife aandacht vragen voor de bescherming van trekvogels. Vandaag hebben op honderden plaatsen in Europa groepjes vogelaars de overvliegende trekvogels geteld. In ons land was dat op 160 plaatsen het geval (zie www.trektellen.nl)

Vogelbescherming Nederland die in ons land de tellingen coördineert, meldde vanavond dat in ons land zo’n 350.000 vogels zijn geteld. Dat lijkt veel, maar voor een topdag moet dat aantal bij één miljoen liggen. De top-5 bestond uit: Spreeuw, Graspieper, Vink, Sijs en Bonte Strandloper.

Onze vereniging had een telpost op uitkijkduin De Driehoek ingericht. Het was prachtig weer, ook wat waard, maar het aantal vogels was laag. Vanaf onze positie konden we nog een stukje zee zien waar het wemelde van de Jan van Genten. Deze soort is al de gehele week met honderden voor onze kust aanwezig. We schatten het aantal op 160 vogels in twee uren. Ook Aalscholvers waren regelmatig te zien.

Over de duinen was bij dit vrijwel windstille weer weinig zangvogeltrek te bespeuren. We zagen slechts enkele groepjes Sijzen, Kneuen, Vinken, Boomleeuweriken en Spreeuwen. De enige regelmatige doortrekker was de Graspieper, maar wel in lage aantallen voor deze tijd van het jaar.

Aan het eind van de telling werden we verrast door een Kleine Bonte Specht. De vogel was zo aardig om even in een boompje naast de Driehoek neer te strijken voordat hij in zuidelijke richting verdween. Voor de acht deelnemers van vandaag was dit toch een mooie afsluiting.

fotoserie: George Hageman