Euro Birdwatch 2019

Euro Birdwatch 2019

Van: Jelle van Dijk
zaterdag 5 okt. 2019
 
Voor de 24e keer organiseerde Vogelbescherming Nederland de jaarlijkse Euro Birdwatch, ditmaal op 5 oktober 2019. Zoals iedereen weet, wordt de intensiteit van vogeltrek sterk beïnvloed door de weersomstandigheden. Vandaag was het heerlijk weer, maar de wind kwam niet uit de goede hoek. Ideaal is een matige wind uit ZO tot ZW. Vanmorgen woei een zacht briesje uit ONO. De vogels hebben dan de wind in de rug en laten zich daarbij nauwelijks stuwen door de Hollandse kustlijn. Bovendien vliegen veel vogels hierbij veel hoger dan bij tegenwind.

Van 8.00 tot 10.30u waren 18 personen korte of langere tijd op het telpunt aan het einde van de Koningin Astridboulevard aanwezig. De talrijkste soort was vanmorgen de Sijs. Aanvankelijk vlogen er enkelingen of kleine groepjes hoog over, maar na een uur passeerden laag boven de zeereep de karakteristieke dicht groepjes die ook goed als Sijs herkenbaar zijn als het typische geluid niet wordt gehoord. In een uur vlogen enkele honderden Sijzen voorbij. Op de landelijke lijst nam de Sijs zelfs de vierde plaats in.

Een andere opvallende soort was de Gaai. Wij zagen een groep van 18 Gaaien uit de Coepelduynen komen die invielen in de bosjes bij de Boerhaaveweg. Landelijk bereikte de Gaai de tiende plaats met 14331 ex. Zoals vrijwel jaarlijks het geval is stond op de landelijke lijst de Spreeuw weer op plaats 1. Het aantal, 159905 ex., was echter veel lager dan gebruikelijk. Bij Noordwijk bleef het aantal Spreeuwen beperkt tot 80 vogels die passeerden in de vroege ochtend. Boven zee was weinig te zien. Slechts enkele Grote Sterns en wat Kokmeeuwen trokken de aandacht. Een opsteker was de groep van 8 Lepelaars die door iedereen goed gezien werden.

Jelle