Een rondje Polders Poelgeest

Een rondje Polders Poelgeest

Van: Wil Heemskerk
Verzonden: maandag 4 april 2016

De polders Poelgeest zijn gelegen in een nieuwbouwwijk te Oegstgeest.

Er zijn daar 2 waterplassen: de Klaas Hennepoel en de Veerpolder, op de plas Veerpolder zijn in het voorjaar grote aantallen Grutto’s te bewonderen. Dit voorjaar zijn er op de eilandjes midden in de plas zo’n 250 Grutto’s aanwezig. De vogels rusten hier als ze op doortrek zijn naar de omliggende weilanden en de IJslandse Grutto gaat wat later op trek naar het noorden om daar te broeden.

Ook vele andere vogels zijn hier te bewonderen, zoals Wintertaling, Slobeend, Kievit, Fuut, Kluut, Aalscholver, Kuifeend, Tureluur en soms ook de Lepelaars. En natuurlijk de vele Grauwe Ganzen, Canadese Ganzen, Knobbelzwanen en Kokmeeuwen, waarmee de Klaas Hennepoel vol zit.

Echt een aanrader om deze wandeling van een uurtje te maken.

Groeten, Wil Heemskerk.