Een mooie vogeldag in het Deltagebied

Een mooie vogeldag in het Deltagebied

Van: Jelle van Dijk
zondag 20 dec. 2019

Met bijna 30 deelnemers en begunstigd door prima weer begonnen we de Delta-excursie bij de buitenhaven van Stellendam. In de haven zwommen Middelste Zaagbekken, Krakeenden en Futen. Helaas was er op het slik aan de zeezijde vrijwel niets te zien omdat twee hengelaars in een waadpak voor veel onrust zorgden.
De slechte start was snel vergeten bij het uitzichtpunt Koudenhoek. Hier lieten een Slechtvalk en een Bruine Kiekendief zich goed bekijken. Op de slikplaat in de Grevelingen wemelde het van de vogels: Rotgans, Tureluur, Bergeend, Zilverplevier, Bonte Strandloper en Wulp.
We reden verder naar de Brouwersdam. Bij het vroegere werkhaventje speurden we vergeefs naar de Zwarte Zeekoet die hier dagen achtereen was gemeld. Later bleek dat deze soort hier wel na 15.00u was verschenen (waarneming.nl). Het beste deel van de Brouwersdam bleek ook nu weer het stuk ten noorden van de uitwateringsluis te zijn. Jammer dat de vogels, mede onder invloed van de aflandige wind, wat ver van de dam zaten. Maar met de telescopen kon toch het volgende lijstje worden opgesteld: 40 Eiders, 20 Grote Zee-eenden, 50 Zwarte Zee-eenden, 1 IJseend, 1 Kuifduiker, 2 Geoorde Futen, 10 Brilduikers, 1 Topper, 10 Middelste Zaagbekken en 1 Roodkeelduiker.
Via het dorpje Ellemeet bereikten we de Prunjepolder, een gebied met grote, ondiepe plassen en natte graslanden. Vanaf de bekende Inlaagweg konden we met een zonnetje in de rug het zuidelijke deel prima overzien. Behalve duizenden Brandganzen en honderden Rotganzen zagen we hier een prachtige groep Kluten (120 ex.), 28 Lepelaars, 8 Kleine Zilverreigers, tientallen Smienten, Pijlstaarten, Slobeenden, Wintertalingen, Kuifeenden, knobbelzwanen en na enig speurwerk ook nog 1 Zwarte Ruiter en 1 Nonnetje. Op grote afstand zagen we enorme wolken steltlopers de lucht in gaan, vermoedelijk vooral Goudplevieren.
De volgende stop was bij het natuurproject langs de Brasweg. Hier ook weer veel Kieviten en Goudplevieren, maar gelukkig nu een stuk dichterbij. Tussen de honderden eenden werden zowaar twee Toendrarietganzen ontdekt. In een slootje waren een Dodaars en een Waterhoen te zien. Van de Brasweg was het niet ver meer naar het Dijkwater.
Ook in deze omgeving grote groepen Brandganzen en Grauwe Ganzen. De leukste waarnemingwas hier een stelletje Kleine Zwanen. Ook de Tafeleend kon aan de soortenlijst worden toegevoegd.
Via Sirjaansland reden we richting Bruinisse. We volgde de parallelweg langs de zuidzijde van de Grevelingendam en zagen van dichtbij tientallen Wulpen en een Rosse Grutto.

De excursie werd afgesloten met een bezoek aan Restaurant Grevelingen waar koffie en warme chocola, maar vooral erwtensoep veel belangstelling trok. De soortenlijst vermeldde op het eind van deze dag 72 soorten, een mooi aantal voor een winterdag.

Jelle
foto’s: George Hageman, Dick Hoek, Jelle van Dijk en Jos Zonneveld.