Een echte Hollandse zomer in de A.W.Duinen

Een echte Hollandse zomer in de A.W.Duinen
Zomerzon-Grauwe-Ganzen

Een echte Hollandse zomer in de A.W.Duinen

Van: Wil Heemskerk
31 augustus 2023
Heerlijk zo’n Hollandse zomer, geen hittegolf als verleden jaar, maar nu vaak mooi wandelweer. Aan de plantengroei was het ook goed te zien, alles bleef langer groen.
Bij de Schulpendam zag ik met verbazing een groep van 33 Grote Canadese Ganzen wandelen om naar het Nieuw Kanaal te gaan. Ze waren totaal niet schuw en tot op twee meter te benaderen. Waarom ze gingen lopen kwam mogelijk door de vele jongen en de rui van hun veren.
Op het omheinde Panneland zag ik tussen het Slangenkruid een Kolibrievlinder rond vliegen. Hiervan foto’s gemaakt, wat niet mee viel, door zijn bewegelijkheid in de vlucht. De Kolibrievlinder is een trekvlinder uit het zuiden, door het warmere klimaat rukt hij steeds meer op.

In dit waterwingebied zijn de mooiste Libellen te vinden. De een nog mooier dan de ander, vooral de vuurlibel is een juweeltje om te zien, het mannetje is bijna doorzichtig en vuurrood van kop tot staart.
Sprinkhaantjes zijn best wel talrijk in het duin, vooral de Veldsprinkhaantjes, de Blauwvleugelsprinkhaan is weer goed vertegenwoordigd op het meer schrale zanderige stuifduin, bij het opvliegen zijn de blauwe vleugels pas goed te zien.

Langs het Oosterkanaal had ik het geluk om een Tijgerspin te ontdekken tussen de planten en grassen, een schoonheid van een Spin.
Langzaam komt de herfst in zicht.

Groet, Wil