Ecxursie “Vogels in de Winter”

Ecxursie “Vogels in de Winter”

Van: Dineke Kistemaker
donderdag 1-12-2016

Excursie zondag 27 november

Cursus “ Vogels in de Winter” naar de Amsterdamse Waterleiding Duinen

De excursie op 20 november naar Durgerdam en Waterland was vanwege het zeer slechte weer niet doorgegaan. Als alternatief hebben we een week later een wat kortere excursie naar de AWduinen gemaakt. Het was deze ochtend zowaar eindelijk droog, er scheen een zonnetje en er was nagenoeg geen wind. De vogels lieten zich dan ook goed zien en horen. Vooral de Grote Bonte Spechten waren zeer actief en lieten zich ook goed zien. De Grote Zaagbekken waren ook gearriveerd en zwommen in kleine groepjes in de kanalen. Goudhaantjes lieten zich overal horen, maar om ze in de kijker te krijgen kostte het wel wat zoekwerk. Sommige cursisten hadden voor het eerst in hun vogel carrière een Boomklever mooi in de kijker. Aan het einde van de excursie werden we alsnog verrast door een grote groep Koperwieken die op de grond hun kostje bij elkaar aan het scharrelen waren. Als afsluiting hebben we in het pannenkoekenhuis gezellig koffie gedronken. Iedereen kon tevreden terug zien op een mooie ochtend.

Waargenomen soorten;

Bonte Specht ,Boomklever, Krakeend, Tafeleend, Canadese Gans, Wilde Eend, Meerkoet, Dodaars ( dot-aars), Pimpelmees , Koolmees, Vlaamse Gaai, Kauw, Ekster Heggemus, Merel, Grote Zaagbek, Wintertaling, Slobeend, Goudhaantje, Staartmees, Vink, Koperwiek, Postduif, Boomkruiper, Aalscholver, Blauwe Reiger, Winterkoning, IJsvogel, Kuifmees, Grote Gele Kwikstaart. En dan nog de wilde honingraat, wat ook bijzonder was.

Op de laatste avond van de cursus gaf Wil Heemskerk een geluiden practicum , waar hij vooraf vertelde hoe hij te werk is gegaan bij het opnemen van zijn Cd’s Luisteren in het Duin.

Dineke Kistemaker