Digitalisering Strandloper Archief nadert voltooiing

Digitalisering Strandloper Archief nadert voltooiing

Van: George Hageman
dinsdag 29 januari 2019
In maart 1969 verscheen de eerste Strandloper als een gestencild contactorgaan van de Vereniging. Daarvóór waren er negen exemplaren verschenen van een voorloper van de Strandloper.

In de loop van de jaren is de uitgave steeds verder geprofessionaliseerd, vooral door toedoen van de computer en de beschikbaarheid van digitale technieken. Sinds maart 2012 is het blad volledig in kleur. Vanaf 2005 is de Strandloper ook digitaal te lezen via de website. Sommige leden ontvangen het blad niet meer op papier, maar lezen het online.

Een werkgroep binnen de vereniging (Hein Verkade, Gab de Croock, Kees Erkelens) is bezig om oude Strandlopers te “digitaliseren”, zodat ze ook online te raadplegen zijn. Dat is waardevol voor het historisch archief van de vereniging, maar opent ook de mogelijkheid om bepaalde artikelen ter beschikking te stellen aan de website www.natuurtijdschriften.nl die in beheer is bij Naturalis.

Inmiddels nadert dit monnikenwerk zijn voltooiing. Alleen de jaargangen 1979 t/m 1984 moeten nog gedaan worden.

Neem eens een kijkje en verwonder u over de pennenvruchten en waarnemingen van vele (oud)leden. Bijzonder leuk zijn ook de specials over Gierzwaluwen (april 2005) en de jubileumnummers bij het 40- en 50-jarig jubileum van de vereniging.

Voor het archief zie: https://www.strandloper.nl/publicaties/de-strandloper/archief-strandlopers/

Ikzelf zocht een artikel over de Tapuit in de Amsterdamse Waterleidingduinen en kwam in de jaargang 1998 een leuk artikel tegen van Ees Aartse. http://natuurtijdschriften.nl/search?identifier=660387

Als het giet van de lucht, ga grasduinen in het archief en je bent uren zoet.

George