De Wilde Bijen

Van: Sam van der Meij

maandag: 2 maart 2020

Lezing vrijdag jl. door Pieter van Breugel.

Helemaal uit Veghel, Oost-Brabant kwamen ze; Pieter van Breugel en zijn partner Annemarie.  Het bleek een wederzijds genoegen. Ondanks de voorjaarsvakantie waren er ruim 40 belangstellenden voor de bij. Van het begin tot het eind hebben we geboeid en geamuseerd geluisterd naar de onuitputtelijke bron van kennis over de bij. Hebt u wel eens gehoord van de Tronkenbij of het Zilveren Fluitje? En de Heizijdebij?  Van al de met fantastische foto’s geïllustreerde, behandelde soorten wist Pieter met zijn gemoedelijke Brabantse accent op vaak humoristische wijze bijzonderheden te vertellen. Bijen en hommels  horen bij de vliesvleugeligen, waartoe ook de mieren en wespen behoren. De bij en de hommel zijn geëvolueerd uit de wesp.

De honingbij wordt beschouwd als vee. Honingproductie neemt grote vormen aan. Net als bij koeien (of niet inheemse damherten bijvoorbeeld) gaat, als er teveel van zijn, dit ten koste van de natuur ter plekke; bij de honingbij ten koste van de wilde bij. Pieter toonde een foto uit Roemenië van een aantal trucks met opleggers, gevuld met duizenden bijenkasten. De bijen verzamelen de honing in de omliggende landerijen en natuurgebieden met zulke grote hoeveelheden dat er voor de wilde bij en andere honing- en stuifmeelverzamelaars niets overblijft. Ook in Nederland plaatsen imkers hun kasten in natuurgebieden, zoals de hei, waardoor de wilde bij snel achteruit gaat. Beheerders van natuurgebieden proberen de imkers uit de gebieden te weren. Als dat lukt, want het is wel hun inkomen. Volgens Pieter zijn de meeste imkers echter hobbyisten en zijn er maar enkele professionele imkers.

Mijn verhaal dreigt te lang te worden, maar er is in de verenigingsbibliotheek (of op internet) informatie genoeg te vinden. Pieter heeft in 2019 een Basisgids Wilde Bijen uitgegeven bij KNNV. Kijk op www.knnvuitgeverij.nl . ISBN 978 90 5011 6848.

 

Volgende lezing: 27 maart a.s. voorafgegaan door de Algemene ledenvergadering, door René van Rossum met (o.a.) Trekvogelfoto’s.

Sam