De Noordwijkse Gierzwaluwen

De Noordwijkse Gierzwaluwen

Van: George Hageman (ghageman@xs4all.nl)
Verzonden: dinsdag 5 april 2016

In het laatste nummer van Limosa, het kwartaalblad van de Nederlandse Ornithologische Unie en Sovon Vogelonderzoek Nederland, staat een mooi artikel van de hand van Hein Verkade.

Het artikel, waaraan ook Jan Jacobs, Annelies Marijnis en Ineke van Dijk hebben meegewerkt, beschrijft 20 jaar Gierzwaluwen inventariseren in Noordwijk. Gierzwaluwen zijn lastig te tellen, waardoor het niet duidelijk is hoeveel paren er precies in Nederland broeden. In Noordwijk-Binnen wordt sinds 1993 elke 5 jaar een zo volledig mogelijke inventarisatie uitgevoerd van het aantal broedparen door middel van het in kaart brengen van alle invliegplaatsen, een nauwkeurige methode die zeer arbeidsintensief is. In 2010 is  de stand van de Gierzwaluw in Noordwijk aan Zee op dezelfde wijze onderzocht. Met bewondering voor zoveel geduld, doorzettingsvermogen en nauwgezetheid, heb ik het artikel gelezen.

Ook benieuwd naar het artikel? Zie “link naar pdf”.

Groet,

George Hageman