dagvlinders tellen AWD

dagvlinders tellen AWD
Keizersmantel

De dagvlinderwerkgroep (KNNV Haarlem e.o.) is naarstig op zoek naar één/enkele enthousiaste duinliefhebbers die in de periode april tot oktober vlinders willen tellen in het zuidelijke deel van de AWD. Dit gebiedsdeel ligt ver weg van Haarlem, dus het is lastig om daar hier tellers voor te vinden. Er liggen daar een paar mooie monitoringroutes die we laatste jaren laten tellen door studenten. Dat is altijd even puzzelen, maar het gaat dit jaar helaas niet lukken alle routes te laten tellen.

Wellicht is het mogelijk om een wat structurele oplossing te vinden: zijn er bij jullie vereniging misschien leden die hiervoor interesse hebben? Daar zouden wij erg mee geholpen zijn!

Er zijn drie routes die geteld kunnen worden, dus er valt ook nog wat te kiezen: Klazewei, Heitje en Van Stirumduinen (voormalig Van Limburg Stirumkanaal e.o., ter hoogte van Verbrande/Ronde vlak).

De werkzaamheden bestaan uit:

  •  Bij geschikte weersomstandigheden wekelijks lopen van een monitoringroute (half uur tot drie kwartier), waarbij dagvlinders en dagactieve nachtvlinders (en beperkte groep) worden geteld op 15-20 secties van elk 50 meter lang;
  • In de maanden mei t/m augustus één keer per maand tellen van bloeiende nectarplanten; dat kan op een moment dat de route wordt gelopen voor het tellen van de vlinders;
  • Het invoeren van de telgegevens in een daarvoor ontwikkeld portal (kan evt. zelfs online in het veld)
  • Nieuwe tellers worden uiteraard wegwijs gemaakt in de systematiek en de ligging van de route;
  • Tellers krijgen (fiets)vergunning voor de AWD om vanaf een van de ingangen naar hun route op en neer te kunnen gaan.

Kennen jullie leden die hieraan zouden willen meewerken? Of zouden jullie een oproep hiervoor kunnen verspreiden onder de leden? Het is een beetje laat dag, maar het is geen probleem als geïnteresseerden pas in de loop van het voorjaar kunnen starten.

Mochten jullie vragen hebben, dan horen Eveline en ik het graag.

Met vriendelijke groet,

Mark van Til
Ecoloog en adviseur
Afdeling Bron- en natuurbeheer
Waternet
Telefoon: 06 – 5324 1299
Bezoekadres: Vestiging Leiduin
Vogelenzangseweg 21, 2114 BA  Vogelenzang
Postadres: Postbus 94370, 1090 GJ  Amsterdam

www.waternet.nl

Werkdagen: ma, di, do of vr