Buizerd met ring

Buizerd met ring
Buizerd omgeving Duindamseslag

Buizerd omgeving Duindamseslag
Van: Jelle van Dijk
vrijdag 29 april 2022

Buizerd met ring

Vandaag, 29 april 2022, vond ik in het dennenbos van de Noordduinen ten zuiden van de Duindamseslag een dode Buizerd. De vogel was flink ingedroogd, maar nog goed herkenbaar als een Buizerd. Verrassend was dat de vogel geringd was. Op www.griel.nl de gegevens ingevoerd en al snel bericht terug ontvangen. De Buizerd was als nestjong geringd in de omgeving van Oud Ade ten oosten van Leiderdorp. Dat was gebeurd op 11 juni 2001 door Bert Jan Bol uit Hoofddorp. Ruim drie maanden na deze datum, namelijk op 28 september 2001 hield Gert Jan Bol in ons Jan Verwey Natuurcentrum een lezing over Torenvalken en uilen! De Buizerd is dus gestorven op 10,26 km van de plaats waar hij/zij uit het ei kroop. Een bijzonderheid is nog wel dat ik de Buizerd vond op 25 m van een nest dat al vele jaren door Buizerden bewoond werd. Dat de vogel bij het nest is neergeschoten zou zijn, lijkt mij onwaarschijnlijk. Dergelijke praktijken worden helaas wel elk jaar gemeld uit het noorden des lands waar fanatieke weidevogelbeschermers er niet voor terug schrikken om roofvogels als Buizerd en Bruine Kiekendief te doden en hun nesten te verstoren.
De uit Oud Ade afkomstige Buizerd heeft een respectabele leeftijd bereikt: bijna 21 jaar. In het Handbook of the Western Palearctic wordt als hoogste leeftijd voor een geringde Buizerd 25, 3 jaar genoemd.
Jelle

Buizerd met ring