Bollenland onder water

Bollenland onder water

Bollenland onder water

Van: George Hageman
zondag 30 juli 2023
Sinds een paar weken staat er een groot perceel bollenland ten westen van de Gooweg onder water.
Via het Westeinde is er vooral tegen de avond een mooi zicht op de vogels.
De inundatie wordt in stand gehouden door een dijkje en niet door een kunststof afrastering.
Ik zag de afgelopen dagen o.a. 3 Grutto’s, 5 Oeverlopers, Wilde Eenden, Visdieven, Kleine Mantelmeeuwen, Zilvermeeuwen en heel veel Kokmeeuwen.
Vandaag zag ik een Zwarte Stern boven het water foerageren. Wie weet binnenkort nog meer steltlopers? Zeker een kijkje waard.
Hier zijn een paar foto’s.

Groet, George