bollenland aan het Westeinde onder water


Van: George Hageman
maandag: 3 augustus 2020
Sinds een week of vijf staat een groot stuk bollenland aan het Westeinde onder water.
Helaas worden er bij inundatie tegenwoordig geen dijkjes meer gemaakt, maar gebruikt men kunststof schotjes als afrastering. Bij de dijkjes zag je vaak steltlopers foerageren.
Toch is het de moeite waard om een kijkje te nemen. Een telescoop is handig.
Afgelopen weekend zag ik, naast veel Visdieven en Kokmeeuwen, drie Lepelaars, een juveniele Wulp en een Oeverloper. Bovendien scheren Boerenzwaluwen en Huiszwaluwen vaak over het water.

Groet, George