bijna 1000…….!

Van: Hein Verkade (hein.verkade@hotmail.com)
Verzonden: zondag 17 januari 2016 0:15:45

Hoi allen,
Zaterdagmorgen de vijver van Nieuw Leeuwenhorst geteld. Het was dringen geblazen en het tellen niet gemakkelijk.
Uiteindelijk zwommen er in totaal 965 vogels rond. De meerderheid werd gevormd door 473 Smienten en 319 Wintertalingen. Daarnaast 61 Krakeenden 39 Wilde Eenden, 17 Slobeenden, 46 Kuifeenden, 6 Grote Zaagbekken, 2 Meerkoeten, 1 Aalscholver en de eerste Tafeleend voor dit seizoen. Dat het nou precies de internationale watervogeltelling is dit weekend is een leuke bijkomstigheid.
Waarom het zo druk was weet ik niet, mogelijk onrust in de omgeving of vogels op de vlucht voor het naderende winterweer. Of misschien de felle noordenwind?
Het lijkt een goed seizoen te worden op de vijver met topaantallen voor Aalscholver, Wintertaling en Kuifeend, maar dat weet ik pas eind mei.
De vijver blijft een fantastische plek om eenden goed te observeren. Je hoeft er echt niet voor naar de Vlietlanden. Een goed informatiebord zal welkom zijn want er komen regelmatig nieuwsgierige mensen een kijkje nemen achter het scherm.
groeten
Hein