Bestrijding van de Zwarte engbloem

Bestrijding van de Zwarte engbloem
Zwarte-engbloem-Noordwijkse-Golfclub

Van: Jelle van Dijk
Zaterdag 5 oktober 2019

In 1931 trof meester De Boer deze soort in de Noordduinen aan. Het was de eerste vondst in ons land. Vermoedelijk is het zaad van deze Zuid-Europese soort meegekomen met fazantenvoer dat toen rijkelijk in de duinen werd uitgestrooid.
Na decennia een nogal onopvallend bestaan geleden te hebben, is de Zwarte engbloem sinds de eeuwwisseling sterk in aantal toegenomen. De soort wordt gerekend tot de zogenaamde invasieve exoten die bestreden moeten worden. Op dat lijstje staat ook de Zijdeplant. Fietsers die over de Noraweg naar de Langevelderslag fietsen, hebben wel gemerkt dat de grote groeiplaats daar in de afgelopen winter volledig is uitgegraven. In de afgelopen weken is Staatsbosbeheer begonnen met een rigoureuze aanpak van de Zwarte engbloem. Met zware machines wordt op de groeiplaatsen de eerste halve meter grond afgegraven, gezuiverd van worteldelen en daarna teruggestort. Een ingrijpende maatregel! Het wordt spannend om te zien welke soorten zichvolgend jaar op het kale zand zullen vestigen!
In de Noordduinen gaat het om drie locaties:
a. de open duinen net ten zuiden van de Duindamse Slag
b. het open duin langs het wandelpad dat langs het hek van de golfclub loopt
c. de strook langs het wandelpad dat aan de zeezijde van het Piet Florisdal loopt.
Door deze maatregelen is de Zwarte engbloem nog niet uit onze duinen verdwenen. Op het terrein van de Noordwijkse Golfclub bevindt zich ook een mooie groeiplaats die tot nu niet bedreigend is voor de vegetatie van het open duin.

Jelle

Locatie-a
Locatie-b
Locatie-c