Bestrijding Rimpelroos

Bestrijding Rimpelroos
Rimpelroos Coepelduynen Noordwijk

Van: Jelle van Dijk
dinsdag 26 april 2022

Bestrijding Rimpelroos

Bestrijding van exoten neemt tegenwoordig bij Staatsbosbeheer een belangrijke plaats in. Behalve de Zijdeplant (bij Radio Nora) en de Zwarte engbloem (diverse plaatsen in de Noordduinen) moet ook de Rimpelroos er aan geloven. Rimpelroos is een sterke, diepwortelende plant die op veel plaatsen is aangeplant, bijvoorbeeld langs wegen. Vermoedelijk hebben duinbeheerders deze soort vroeger ook in de duinen aangeplant om verstuivingen binnen de perken te houden. Omdat Rimpelrozen de neiging hebben zich uit te breiden en daarbij weinig ruimte bieden aan de oorspronkelijke flora, heeft Staatsbosbeheer besloten ook deze soort aan te pakken. In de Noordduinen is dat met groot materieel gebeurd door de bovenste grondlaag (ongeveer één meter diep) af te graven en de grond te zuiveren van wortels en wortelstokken. Wat overblijft is een kale vlakte, soms bezet met rijen duindoorntakken om verstuiving te voorkomen.

In de Coepelduynen wordt een andere aanpak gehanteerd. Hier is in 2019 gestart met het regelmatig maaien van opkomende Rimpelrozen. Men hoopt hierdoor de planten ‘uit te putten’ waardoor ze tenslotte niet meer zullen opkomen. Deze proef vindt plaats op een beperkte oppervlakte achter het toegangshekje bij Rinus z’n trap. Om verstoring van broedvogels tot een minimum te beperken wordt tijdens de broedtijd gewerkt met elektrisch aangedreven maaiers. Hopelijk levert deze proef gunstige resultaten op en blijft een rigoureuze aanpak zoals in de Noordduinen hier achterwege.

Jelle van Dijk

Rimpelroos Coepelduynen Noordwijk