Bermen maaien

Bermen maaien
13-juli-2022-Brede-lathyrus-Northgodreef-Grashoek-

Van Jelle van Dijk
vrijdag 15 juli 2022

In de bebouwde kom van Noordwijk zijn kort gemaaide bermen regel. Met snelle machines worden de bermen elke maand ‘geschoren’. Het maaisel laat men daarbij liggen. Langs wegen met een watergang zoals de Duinwetering en Zuidbroek (wijk Boechorst) spaart men de oeverbegroeiing ter breedte van een halve meter.

Al vele jaren probeert onze vereniging de gemeente te bewegen een maaibeleid te voeren waarbij meer ruimte is voor de wilde flora in onze bermen, ook binnen de bebouwde kom. Hier en daar lukt dat zoals de fraaie begroeiing van Rietorchissen langs de Northgodreef ter hoogte van Boerenburg laat zien.

Langs de Northgodreef ter hoogte van de Grashoek en verder westwaarts is van verbetering helaas nog steeds geen sprake. Een sprankje hoop kregen we toen tegenover de ingang van de Grashoek zich in korte tijd een fraaie begroeiing van Brede lathyrus ontwikkelde. De man op de maaimachine zag dit ook en maaide er in juni keurig omheen. Ook verder westwaarts spaarde hij een flink deel van de bermbegroeiing die daar vooral bestaat uit het geelbloeiende Biggenkruid.

De man die op 14 juli op de maaimachine zat, had hier helaas geen oog voor. De gehele berm aan de noordzijde van de Northgodreef moest er aan geloven. Van het Biggenkruid, ook al stond het twee meter van het asfalt, bleef ook niets over. Het moet toch een keer lukken, zou je denken, dat de gemeente serieus gaat nadenken over meer biodiversiteit in onze bermen. Het te voeren maaibeleid is daarbij gewoon van doorslaggevend belang!

Groet, Jelle

15 juli 2022 Brede lathyrus Northgodreef Grashoek