AWD wandeling groep Frank-Peter

AWD wandeling groep Frank-Peter

Groep Frank-Peter AWD wandeling

Van: Frank-Peter Scheenstra
zaterdag 27 januari 2024

Vanaf de parkeerplaats vertrokken we met het gezang van de Boomklever en het geroffel van de Grote Bonte Specht, waarna wij begonnen aan het rondje Zwanenplas rechtsom. 

In de winter zijn de bomen o.a. te herkennen aan de knoppen, zoals de rode exemplaren van de Linde en de bruine “knuistjes” van de Eik. In de linde, vlakbij de voormalige boerderij het Panneland, zit een ijzeren ring waar heel lang geleden het paard van de schelpenvissers aan vast werd gemaakt. 

In het kanaal zagen we Dodaarsjes en langs de toevoersloot ten noorden van het eiland van Rolvers een Grote Zilverreiger, maar geen Grote Zaagbekken. Aan het einde nog een stukje doorgelopen naar een zandwal, gemaakt voor de Oeverzwaluwen en de IJsvogels, maar de iIJvogel was nergens te bekennen helaas. Wel was de wal helemaal bedekt met de verdroogde planten van de Doornappel met zijn stekelige doosvruchten. 

In het Schusterkanaal veel Tafeleenden en Wintertalingen. Zwemmend in het water bij het Groot Zwarteveld een grote groep Krooneenden waarvan de mannetjes hun koraalrode snavel en feloranje kop lieten zien in de zon. Verder op een berk in dit veld groeide een mooie Roodgerande houtzwam en Berkenzwammen. 

Bij de Zwanenplas aangekomen zagen we Slobeenden maar die gingen snel op de wieken naarmate we dichterbij kwamen. Om de hoek een mannetje en 3 vrouwtjes Brilduiker. Hier liep een manke rekel, hopende op een hapje, een tijdje samen met ons op. Aan de zuidkant was het licht beter met de zon in onze rug, zodat we de Tafeleenden en Krooneenden mooi konden fotograferen. 

Koffietijd bij het Witteveldkanaal waar Clair de vermeende Homeyers Klapekster had gespot, maar voor onze groep was de vogel al gevlogen. In de kalverbocht ver weg toch nog een Grote Zaagbek waargenomen en over het savannelandschap van het Zegveld liepen terug naar het Panneland. Langs het hek van landgoed huis te Vogelenzang een Rode eekhoorn, Kepen, Staartmeesjes en een Boomkruiper. Het was een mooie zonovergoten wandeling.

fotoserie-1: Mariska de Graaff  fotoserie-2: Frank-Peter Scheenstra