AWD wandeling groep Dini

AWD wandeling groep Dini

Verslag AWD wandeling van 27 januari 2024.

Van: Dini Thibaudier
zaterdag: 27 januari 2024
Temperatuur 2-7 graden, weinig wind, volop zon. Totaal circa 26 deelnemers.
Onder begeleiding van het geroep van de Boomklever en de roffel van de Grote Bonte Specht verlieten we de parkeerplaats bij Pannenland voor een wandeling door de Amsterdamse Waterleidingduinen richting Zwanenplas.
De lach van de Groene Specht bleef ons lange tijd vergezellen. Ondertussen zagen en hoorden we de Pimpelmees, Koolmees en Vink. Plotseling zag iemand van de groep een Eekhoorn in de Grove den op zoek naar eten. We konden het beestje nog mooi volgen terwijl hij van tak naar tak zijn weg vervolgde.
Terwijl we verder liepen zagen en hoorden we nog een Buizerd. Langs het pad hadden we nog een mooie doorkijk naar huis te Vogelenzang en langs het abelen kerkhof liepen we verder naar het Oostenrijkse (of zijn het de Corsicaanse?) dennen bos. Fraai voor het landschap en ooit gepland ook om het zand vast te houden en als productie hout voor de mijnen, zagen we ook dat  de ondergrond donker en weinig begroeiing geeft. Maar het bos biedt ook broedgelegenheid voor de Specht, Bosuil en de Buizerd en hoorden we daar de Kuifmees? Zeker weten doen we dat niet.
We vervolgden de weg langs het Zegveld wat een typerende savanne landschap heeft, met her en der verspreid de Meidoorn. De savanne lichtte fraai op door de alom aanwezige Zandhaarmos met zijn oranje/bruine kapselstelen.
Verderop het veld waren Zwarte Kraaien aan het rondvliegen, zagen we een Torenvalk en ook werd een verre Buizerd waargenomen zittend op een tak. Opeens zag Claire een witte schicht voorbij vliegen en dat bleek tot nader inzien toch een Klapekster te zijn. Maar helaas was deze vrij snel verder gevlogen en kon deze niet op de foto worden vereeuwigd.
Aangekomen bij het Nieuwe Kanaal hoopten we de Brilduiker en de Grote Zaagbek te zien, maar helaas waren deze nu nergens te bekennen. Wel zagen we de Meerkoet, Fuut, Kuifeend, Wilde Eend en Tafeleend.
Uiteindelijk kregen we zicht op de Zwanenplas en daar troffen we Tafeleend, Slobeend, Wilde Eend, enkele Dodaars, Waterhoen en Meerkoet. We hoopten nog Krooneenden te zien, maar helaas.
Bij het Witteveldkanaal konden we heerlijk in het zonnetje op de gevallen berkenbomen wat eten en drinken, en daar zagen we op de plas in de verte tussen de Kuifeend en Meerkoet toch nog een paar prachtige Krooneenden. Weer zag Claire wat wits vliegen en dat bleek de Homeyers (Taiga) Klapekster te zijn waar al een paar weken vele vogelaars van heinde en ver op af komen. Van afstand zagen we dat de Klapekster een prooi in zijn klauwen had.
We vervolgden de weg weer terug naar het Pannenland.
Halverwege terug hoorden we het prachtige ijle liedje van de Boomkruiper.
Toen we bijna terug waren op de parkeerplaats hoorden we nog de Kleine Bonte Specht (naaimachientje) en liet een Boomklever zich nog goed zien en op de foto zetten.
fotoserie-1: Jan Hendriks  fotoserie-2: George Hageman fotoserie-3: Wilfried Niessen