Aftrap 5000-soortenjaar

Aftrap 5000-soortenjaar

Aftrap 5000-soortenjaar: wordt het NP Hollandse Duinen het rijkste natuurgebied van Nederland?

In 2018 organiseren Dunea, Staatsbosbeheer, EIS Kenniscentrum insecten en Waarneming.nl samen met een groot aantal andere organisaties een 5000-soortenjaar in het Nationaal Park de Hollandse Duinen. Er worden meer dan 100 activiteiten georganiseerd variërend van een regionale nachtvlindernacht waarop we op 10 plekken willen tellen (i.s.m. De Vlinderstichting) tot een stranddag waarop er op een aantal plekken langs de kust gekord wordt (i.s.m. met Anemoon).

De gegevens worden ingezameld via Waarneming.nl. Het verloop van het project is vanaf 1 januari te volgen op https://hollandseduinen.waarneming.nl/5000.php. Daar is vanaf begin januari ook het jaarprogramma te vinden met alle activiteiten. Twee belangrijke data zijn al bekend:

Aftrap 5000-soortenjaar. Zaterdag 6 januari 2018: Meijendel, bezoekerscentrum De Tapuit. Meijendelseweg 40, Wassenaar. We willen een vliegende start maken door op een koude januaridag al 500 soorten te vinden. We gaan dit doen door o.a. naar planten, korstmossen, waterbeesten, vogels, strandbeesten en overwinterende vogels te kijken. Zowel de vrijwilligers van Dunea en Staatsbosbeheer als landelijke soortenexperts zijn uitgenodigd om mee te doen.  Van 9.00 tot 10.00 is er koffie en om 13.00 zijn er soep en broodjes. Voor en na de soep wordt iedereen geacht lekker aan het werk te gaan op het strand of in de duinen en polders. Voor iedereen die zich van tevoren opgeeft staan soep en broodjes klaar. Opgeven kan op www.tinyurl.com/5000aftrap.

Groot inventarisatie weekend 25-27 mei 2018: Meijendel & Berkheide. Tijdens dit weekend vinden een groot aantal georganiseerde en ongeorganiseerde excursies plaats. Het weekend is gericht op actieve veldvrijwilligers. De zaterdag wordt afgesloten met een door de organiserende partijen aangeboden maaltijd. Opgeven voor de maaltijd kan op www.tinyurl.com/5000maaltijd.

Wil je ook in het gebied aan de slag of heb je ideeën voor bijzondere bemonsteringsmethoden neem dan contact op met Vincent Kalkman (vincent.kalkman@naturalis.nl).