ACTIE: Laat de Smient niet schieten!

ACTIE: Laat de Smient niet schieten!
Smient in de Arkemheenpolder

Laat de Statenleden jouw oproep horen!
 Op 1 november 2017 zouden de leden van Provinciale Staten Zuid-Holland spreken over het faunabeheerplan smient. Daarin is opgenomen dat er jaarlijks in Zuid-Holland maximaal 6.500 smienten zullen worden afgeschoten om schade aan de landbouw tegen te gaan. De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland is het daar niet mee eens en heeft daarom samen met 27 andere natuurorganisaties de Statenleden opgeroepen om geen goedkeuring te geven aan het plan.
 
Steeds minder smienten
De smientaantallen gaan namelijk achteruit en dit voorgenomen maximale  afschot, dat fors hoger ligt dan het gemiddelde afschot van de afgelopen jaren, brengt de smient nog verder in gevaar. Ook brengt het risico’s met zich mee voor de smienten in natuurgebieden die speciaal voor hen zijn aangewezen omdat niet wordt uitgesloten dat vlak naast deze natuurgebieden afschot plaatsvindt.
 
Geef de statenleden een duwtje in de goede richting
Wij hebben deze boodschap per brief aan de Statenleden overgebracht en ook op 1 november mondeling aan hen toegelicht. De Statenleden hadden toen alleen niet genoeg vergadertijd meer over om zelf het faunabeheerplan nog te bespreken. Deze bespreking en besluitvorming hebben zij nu doorgeschoven naar hun vergadering van woensdag 8 november. Wij zijn er nog niet gerust op dat alle partijen tegen de goedkeuring van het afschotplan gaan stemmen. Ze kunnen dus nog wel  een duwtje in de goede richting gebruiken.
 
Doe daarom mee en roep de Statenleden op om de smienten niet te laten schieten!
Met één druk op de knop verstuur je jouw oproep naar alle relevante Statenleden en vraag je hen niet in te stemmen met het smientenafschot.

Klik  hier en verstuur de protestmail.