Patrijs!

Patrijs!

Van: Willem Knoppert
maandag 19 juli 2021

Deze foto is gisteren ( 18 juli) genomen en het is waarschijnlijk de laatste broedende Patrijs in de Bronsgeest,

Want men wil daar 360 huizen gaan bouwen terwijl in het middengebied nog ± 20ha is zonder enige natuurwaarde.
En aan de andere kant liggen 2 of 3 paarden weidjes wat bollengrond moet worden en wat economisch niet haalbaar is .
Jammer.

groet, Willem