Nogmaals de Groene Jonker

Nogmaals de Groene Jonker

Van: Jan Hendriks
20-04-2018

Na het enthousiaste verhaal van George over de excursie naar de Groene Jonker gelezen te hebben eindigend met zijn aanbeveling om daar ook eens een kijkje te nemen ben ik er woensdag heen gegaan.
Het was een gekwetter en gejubel van jewelste in en boven het riet.
Blauwborsten, rietzangers, rietgorzen en snorren streden om het hardst om gehoord te worden. Het was een fijne ochtend en zeker de aanbeveling waard om daar ook eens te gaan kijken nu de balts nog in volle gang is.

Groet, Jan

Rietgors
Snor