31 januari De Tapuit (lezing)

Vrijdag 31 januari 2020
Aanvang: 20:00 uur Plaats: Jan Verwey Natuurcentrum, Zilverschoon 20, Noordwijk
De Tapuit dwingt van oudsher grote bewondering af: geen ander zangvogeltje legt namelijk zo’n grote afstand af tussen broedplaats en overwinteringsgebied. Hoewel Tapuiten over de hele wereld broeden, zelfs in Canada en Alaska, overwinteren ze allemaal in Afrika. De Tapuit was een veelvoorkomende broedvogel in onze duinen en op de heide, maar tegenwoordig broeden er hooguit nog
driehonderd paartjes in Nederland. Alleen in het voorjaar zijn de vogels hier nog talrijk, als ze vanuit Afrika doortrekken naar hun noordelijke broedgebieden en even in Nederland blijven om aan te sterken. Herman van Oosten, bioloog, is als onderzoeker verbonden aan de Radboud Universiteit. Hij doet onderzoek naar het Nederlandse duin- en heidelandschap door insectenetende
vogels te bestuderen, zoals de Tapuit, de Graspieper en de Roodborsttapuit. Hij is auteur van een gelauwerde monografie over de Tapuit. We hopen dat hij kan vertellen of de Tapuit hier ooit weer als broedvogel zal terugkeren en wat daarvoor nodig is.

Schilderij: Duinlandschap met Tapuit ‐ Elwin van der Kolk